Datum Model Adresa jednotky: Postup
12.10.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 01 - Motor Kontrola kompresního tlaku
12.10.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 01 - Motor Základní nastavení - nulování zjišťování hladiny aditiva SRC
12.10.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 01 - Motor Vynulování učebních hodnot: systém vstřikování aditiva
12.10.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 01 - Motor Kontrola - dávkování redukčního prostředku SCR AdBlue
12.10.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 01 - Motor Redukční prostředek AD-Blue - kontrola stavu
12.10.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 01 - Motor Kontrola těsnosti vedení AdBlue - SCR
12.10.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 01 - Motor Nulování zjišťování hladiny aditiva SRC - AdBlue
12.10.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 01 - Motor Kontrola - zpětné vedení výfukových plynů (GX6) - potenciometr (G466) CLHx
12.10.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 01 - Motor Kontrola - zpětné vedení výfukových plynů (GX6) - servomotor (V339) CLHx
12.10.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 01 - Motor Kontrola - ventil dávkování paliva (N290) CUUx
12.10.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 01 - Motor Kontrola - Ventil regulace tlaku paliva (N276) CUUx
12.10.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 01 - Motor Kontrola - teplota chladící kapaliny - snímač teploty (G62)
12.10.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 01 - Motor Kontrola - indikace venkovní teploty - snímač teploty (G17)
12.10.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 01 - Motor Kontrola - chladič plnícího vzduchu - snímač teploty (G811)
12.10.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 01 - Motor Kontrola - teplota chladici kapaliny - snimac teploty (G62)
12.10.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 01 - Motor Kontrola - ventil omezení plnícího tlaku (N75) CLHx
12.10.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 01 - Motor Kontrola snímače rozdílu tlaků DPF 1 (G505) CUUx
12.10.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 01 - Motor Kontrola snímačů teploty výfukových plynů 2;3;4 (G448; G495;G648) CUUx
12.10.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 01 - Motor Kontrola snímače teploty paliva (G81)
12.10.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 01 - Motor Kontrola - snímač hmotnosti nasávaného vzduchu - zkušební jízda