Date Model Adresa upravljačke jedinice ECU (npr. 01) Dijagnostička procedura
29.5.2023 Audi A5 (8T) B8 (MLB/PQ484) 2008 - 2016 01 - Tor Brizgač: korektivna vrednost - kontrola V6
29.5.2023 Audi A5 (8T) B8 (MLB/PQ484) 2008 - 2016 01 - Tor Brizgač: korektivna vrednost - kontrola V5
29.5.2023 Audi A5 (8T) B8 (MLB/PQ484) 2008 - 2016 01 - Tor Kontrola - protokomer - test vožnja
29.5.2023 Audi A5 (8T) B8 (MLB/PQ484) 2008 - 2016 01 - Tor Adaptacija ventila za ubrizgavanje nakon zamene CLHx;CNHx
29.5.2023 Audi A5 (8T) B8 (MLB/PQ484) 2008 - 2016 01 - Tor Ostvarivanje spremnosti
29.5.2023 Audi A5 (8T) B8 (MLB/PQ484) 2008 - 2016 01 - Tor Adaptacija ventila za ubrizgavanje nakon zamene
29.5.2023 Audi A5 (8T) B8 (MLB/PQ484) 2008 - 2016 01 - Tor Odzračivanje sistema goriva - varijanta 2
29.5.2023 Audi A5 (8T) B8 (MLB/PQ484) 2008 - 2016 01 - Tor Test senzora punjenja i atmosferskog pritiska
29.5.2023 Audi A5 (8T) B8 (MLB/PQ484) 2008 - 2016 01 - Tor Aktivacija - pumpa goriva (G6)
29.5.2023 Audi A5 (8T) B8 (MLB/PQ484) 2008 - 2016 01 - Tor Kontrola: senzor temperature - temperatura ambijenta (G17)
29.5.2023 Audi A5 (8T) B8 (MLB/PQ484) 2008 - 2016 01 - Tor Test senzora temperature usisanog vazduha (G299)
29.5.2023 Audi A5 (8T) B8 (MLB/PQ484) 2008 - 2016 01 - Tor Automatska test procedura
29.5.2023 Audi A5 (8T) B8 (MLB/PQ484) 2008 - 2016 01 - Tor Pražnjenje rezervoara goriva II
29.5.2023 Audi A5 (8T) B8 (MLB/PQ484) 2008 - 2016 01 - Tor Odzračivanje sistema goriva varijanta II
29.5.2023 Audi A5 (8T) B8 (MLB/PQ484) 2008 - 2016 01 - Tor Pražnjenje rezervoara goriva
29.5.2023 Audi A5 (8T) B8 (MLB/PQ484) 2008 - 2016 01 - Tor Odzračivanje sistema goriva
29.5.2023 Audi A5 (8T) B8 (MLB/PQ484) 2008 - 2016 01 - Tor Test / aktivacija pumpe goriva i kontrolnog releja
29.5.2023 Audi A5 (8T) B8 (MLB/PQ484) 2008 - 2016 01 - Tor Kontrola - ECU motora (J623) - snabdevanje naponom
29.5.2023 Audi A5 (8T) B8 (MLB/PQ484) 2008 - 2016 01 - Tor Kontrola - brizgač 1-4 (N30;N31;N32;N33)
29.5.2023 Audi A5 (8T) B8 (MLB/PQ484) 2008 - 2016 01 - Tor Kontrola - relej velike snage (J360)
 
« Previous 1 2 3 4 30707 61412 92118 122823 Next »