Datum Model Adresa jednotky: Postup
12.10.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 01 - Motor Kontrola - škrtící klapka: řídící jednotka (J338)
12.10.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 01 - Motor Kontrola - napětí: svorka 30 (J317)
12.10.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 01 - Motor Kontrola jednotky ventilátoru chladiče (J293)
12.10.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 01 - Motor Kontrola jednotky žhavení (J179)
12.10.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 01 - Motor Kontrola - Snímač neutrálu (G701)
12.10.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 01 - Motor Kontrola snímače teploty motoru (G62)
12.10.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 01 - Motor Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu (G42)
12.10.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 01 - Motor Kontrola snímače plnícího a atmosferického tlaku (G31)
12.10.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 01 - Motor Kontrola - ventil zpětného vedení výfukových plynů 1 (GX5)
12.10.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 01 - Motor Kontrola - zpětné vedení výfukových plynů - servomotor (V338)
12.10.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 01 - Motor Aktivace - palivové čerpadlo (G6)
12.10.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 01 - Motor Vyčerpání palivové nádrže
12.10.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 01 - Motor Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé
12.10.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 01 - Motor Odvzdušnění palivového systému
12.10.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 01 - Motor Kontrola - spojkový pedál: snímač polohy (G476)
12.10.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 01 - Motor Kontrola spínačů pedálů
12.10.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 01 - Motor Základní nastavení - Přizpůsobení - kontrola: škrtící klapka
12.10.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 01 - Motor Základní nastavení - snímač neutrálu (G701)
12.10.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 01 - Motor Základní nastavení - turbo dmychadlo
12.10.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 01 - Motor Základní nastavení - ventil zpětného vedení výfukových plynů 1 (GX5)