Data Model Adres jednostki: Procedura
16.6.2022 Altea / Toledo (5P) A5 (PQ35) 2004 - 2015 44 - Wspomaganie kierownicy Zerowanie ogranicznika oprogramowania
16.6.2022 Altea / Toledo (5P) A5 (PQ35) 2004 - 2015 19 - Gateway Tryb fabryczny
16.6.2022 Altea / Toledo (5P) A5 (PQ35) 2004 - 2015 19 - Gateway Tryb pracowni badań cylindrów
16.6.2022 Altea / Toledo (5P) A5 (PQ35) 2004 - 2015 19 - Gateway Tryb transportowy WYŁ - ZAŁ
16.6.2022 Altea / Toledo (5P) A5 (PQ35) 2004 - 2015 19 - Gateway Wykrywanie zmęczenia - ustawienia
16.6.2022 Altea / Toledo (5P) A5 (PQ35) 2004 - 2015 19 - Gateway Akumulator - wymiana: dostosowanie
16.6.2022 Altea / Toledo (5P) A5 (PQ35) 2004 - 2015 17 - Deska rozdzielcza Nieparzyste wartości prędkości - wyświetlenie - ustawienia
16.6.2022 Altea / Toledo (5P) A5 (PQ35) 2004 - 2015 17 - Deska rozdzielcza Zmiana na interwał zmienny wymiany oleju QI
16.6.2022 Altea / Toledo (5P) A5 (PQ35) 2004 - 2015 17 - Deska rozdzielcza Zmiana na interwał stały wymiany oleju QI
16.6.2022 Altea / Toledo (5P) A5 (PQ35) 2004 - 2015 17 - Deska rozdzielcza Kontrola konieczności inspekcji QI
16.6.2022 Altea / Toledo (5P) A5 (PQ35) 2004 - 2015 17 - Deska rozdzielcza Zerowanie przeglądu serwisowego QI
16.6.2022 Altea / Toledo (5P) A5 (PQ35) 2004 - 2015 17 - Deska rozdzielcza Zerowanie serwisu stałego wymiany oleju QI1-4
16.6.2022 Altea / Toledo (5P) A5 (PQ35) 2004 - 2015 17 - Deska rozdzielcza Zerowanie interwałów serwisowych QG
16.6.2022 Altea / Toledo (5P) A5 (PQ35) 2004 - 2015 17 - Deska rozdzielcza Kodowanie
16.6.2022 Altea / Toledo (5P) A5 (PQ35) 2004 - 2015 17 - Deska rozdzielcza Korekta wskaźnika zużycia i dojazdu - ustawienia
16.6.2022 Altea / Toledo (5P) A5 (PQ35) 2004 - 2015 17 - Deska rozdzielcza Wariant językowy - ustawienia
16.6.2022 Altea / Toledo (5P) A5 (PQ35) 2004 - 2015 15 - Poduszka powietrzna Reset systemu identyfikacji zajęcie siedzenia
16.6.2022 Altea / Toledo (5P) A5 (PQ35) 2004 - 2015 15 - Poduszka powietrzna Sterowany kluczem wyłącznik do deaktywacji poduszki powietrznej - dostosowanie
16.6.2022 Altea / Toledo (5P) A5 (PQ35) 2004 - 2015 15 - Poduszka powietrzna Wykrywanie zajęcia siedzenia - dostosowanie
16.6.2022 Altea / Toledo (5P) A5 (PQ35) 2004 - 2015 15 - Poduszka powietrzna Odłączanie akumulatora - dostosowanie