Date Model Adresa upravljačke jedinice ECU (npr. 01) Dijagnostička procedura
26.1.2022 Citigo (AA) (NSF) 2012-> 44 - Servo upravljač Podešavanje senzora ugla upravljanja (G85) varijanta 2
28.2.2022 Citigo (AA) (NSF) 2012-> 17 - Instrumenti Jezička verzija - podešavanje
28.2.2022 Citigo (AA) (NSF) 2012-> 17 - Instrumenti Korekcija potrošnje goriva i pokazivača putne udaljenosti - podešavanje
28.2.2022 Citigo (AA) (NSF) 2012-> 17 - Instrumenti Kodiranje
28.2.2022 Citigo (AA) (NSF) 2012-> 17 - Instrumenti Reset servisnog intervala QG
28.2.2022 Citigo (AA) (NSF) 2012-> 17 - Instrumenti Promena na fiksni servisni interval QG0 - change to fixed service interval QG0
28.2.2022 Citigo (AA) (NSF) 2012-> 17 - Instrumenti Promena na varijabilni servisni interval QG1 - change to variable service interval QG1
28.2.2022 Citigo (AA) (NSF) 2012-> 17 - Instrumenti Promena na fiksni servisni interval QG2 - change to fixed service interval QG2
28.2.2022 Citigo (AA) (NSF) 2012-> 17 - Instrumenti Promena na servisni interval zavisan od vremena i kilometraže -change to interval dependent on time and km QG3
28.2.2022 Citigo (AA) (NSF) 2012-> 17 - Instrumenti Reset varijabilne vrednosti zamene ulja - reset of variable oil-change interval QI6
28.2.2022 Citigo (AA) (NSF) 2012-> 17 - Instrumenti Reset fiksne vrednosti zamene ulja - reset of fixed oil-change interval QI1-4
28.2.2022 Citigo (AA) (NSF) 2012-> 17 - Instrumenti Reset servisnog intervala QI
28.2.2022 Citigo (AA) (NSF) 2012-> 17 - Instrumenti Provera neophodnosti inspekcije QI
28.2.2022 Citigo (AA) (NSF) 2012-> 17 - Instrumenti Promena servisnih intervala na fiksni - change to fixed oil-change interval QI
28.2.2022 Citigo (AA) (NSF) 2012-> 17 - Instrumenti Promena servisnih intervala na varijabilni - change to variable oil-change interval QI
23.3.2022 Citigo (AA) (NSF) 2012-> 75 - Telematik Memorija greške - information
23.3.2022 Citigo (AA) (NSF) 2012-> 75 - Telematik Aktivacija
23.3.2022 Citigo (AA) (NSF) 2012-> 75 - Telematik Mikrofon - kontrola
23.3.2022 Citigo (AA) (NSF) 2012-> 75 - Telematik Antena - kontrola
14.11.2021 Crafter (SY) 2016 -> 19 - Birnica Detekcija zamora - podešavanje
 
« Previous 1 79 80 81 82 83 84 85 86 171 256 341 Next »