Date Model Adresa upravljačke jedinice ECU (npr. 01) Dijagnostička procedura
28.9.2023 Passat B8 (MQB/PQ48) 5F - Electro Info Clear DTC 1555 - Software version Managenent
27.9.2023 Crafter (2E) 2006 - 2016 01 - Tor Začepljenje DPFa - oil Ash
27.9.2023 Crafter (2E) 2006 - 2016 01 - Tor Kontrola start/stop
27.9.2023 Crafter (2E) 2006 - 2016 01 - Tor Kontrola - stabilizacija lera
27.9.2023 Crafter (2E) 2006 - 2016 01 - Tor Kontrola - ventil kontrole pritiska punjenja (N75) CUUx varijanta 1
27.9.2023 Crafter (2E) 2006 - 2016 01 - Tor Kontrola - protokomer CUUx
27.9.2023 Crafter (2E) 2006 - 2016 01 - Tor Osnovno podešavanje - flapovi izduvnih gasova
27.9.2023 Crafter (2E) 2006 - 2016 01 - Tor Kontrola - protokomer - test vožnja
27.9.2023 Crafter (2E) 2006 - 2016 01 - Tor Adaptacija senzora diferencijalnog pritiska DPF-a
27.9.2023 Crafter (2E) 2006 - 2016 01 - Tor Adaptacija ventila za ubrizgavanje nakon zamene CLHx;CNHx
27.9.2023 Crafter (2E) 2006 - 2016 01 - Tor Proveri nivo začepljenosti DPF filtera - oil ash CLHx;CNHx
27.9.2023 Crafter (2E) 2006 - 2016 01 - Tor Ostvarivanje spremnosti
27.9.2023 Crafter (2E) 2006 - 2016 01 - Tor Nuliranje naučenih vrednosti - Jedinica merenja količine - upravljački ventil
27.9.2023 Crafter (2E) 2006 - 2016 01 - Tor Turbopunjač - zameni (adaptacije)
27.9.2023 Crafter (2E) 2006 - 2016 01 - Tor Adaptacija ventila za ubrizgavanje nakon zamene
27.9.2023 Crafter (2E) 2006 - 2016 01 - Tor Adaptacija senzora diferencijalnog pritiska DPF-a
27.9.2023 Crafter (2E) 2006 - 2016 01 - Tor Odzračivanje sistema goriva - varijanta 2
27.9.2023 Crafter (2E) 2006 - 2016 01 - Tor Proveri nivo začepljenosti DPF filtera
27.9.2023 Crafter (2E) 2006 - 2016 01 - Tor Test senzora punjenja i atmosferskog pritiska
27.9.2023 Crafter (2E) 2006 - 2016 01 - Tor Kontrola - ventil kontrole pritiska punjenja (N75)
 
« Previous 1 2 3 4 30745 61489 92233 122977 Next »