Date Model Adresa upravljačke jedinice ECU (npr. 01) Dijagnostička procedura
6.6.2024 Ateca (5F) MQB (PQ37) 2017 -> 01 - Tor Security access: blocking detection
6.6.2024 Ateca (5F) MQB (PQ37) 2017 -> 01 - Tor Kontrola: pedala kvačila - prekidač pedale
6.6.2024 Ateca (5F) MQB (PQ37) 2017 -> 01 - Tor Osnovno podešavanje - flapovi izduvnih gasova
6.6.2024 Ateca (5F) MQB (PQ37) 2017 -> 01 - Tor Kontrola - protokomer - test vožnja
6.6.2024 Ateca (5F) MQB (PQ37) 2017 -> 01 - Tor Test tempomata
6.6.2024 Ateca (5F) MQB (PQ37) 2017 -> 01 - Tor Adaptacije: pritisak ulja za motor radi
6.6.2024 Ateca (5F) MQB (PQ37) 2017 -> 01 - Tor Nuliranje naučenih vrednosti DPF - Ako je zamenjeno: ECU motora
6.6.2024 Ateca (5F) MQB (PQ37) 2017 -> 01 - Tor Adaptacije: začepljeno čađu ("cunderisano") DPF - Ako je zamenjeno: DPF
6.6.2024 Ateca (5F) MQB (PQ37) 2017 -> 01 - Tor Ostvarivanje spremnosti
6.6.2024 Ateca (5F) MQB (PQ37) 2017 -> 01 - Tor Test senzora punjenja i atmosferskog pritiska
6.6.2024 Ateca (5F) MQB (PQ37) 2017 -> 01 - Tor Snížení Pritisaku v railu
6.6.2024 Ateca (5F) MQB (PQ37) 2017 -> 01 - Tor VPražnjenje rezervoara goriva III
6.6.2024 Ateca (5F) MQB (PQ37) 2017 -> 01 - Tor Odzračivanje sistema goriva varijanta III
6.6.2024 Ateca (5F) MQB (PQ37) 2017 -> 01 - Tor Regeneracija DPF-a - kad je vozilo parkirano
6.6.2024 Ateca (5F) MQB (PQ37) 2017 -> 01 - Tor Kontrola: detekcija greške u sagorevanju
6.6.2024 Ateca (5F) MQB (PQ37) 2017 -> 01 - Tor Kontrola: přestatusování vačkového hřídele - sací ventily
6.6.2024 Ateca (5F) MQB (PQ37) 2017 -> 01 - Tor Kontrola: lambda kontrola
6.6.2024 Ateca (5F) MQB (PQ37) 2017 -> 01 - Tor Kontrola: provetravanje tanka goriva
6.6.2024 Ateca (5F) MQB (PQ37) 2017 -> 01 - Tor Kontrola: senzor temperature - temperatura ambijenta (G17)
6.6.2024 Ateca (5F) MQB (PQ37) 2017 -> 01 - Tor Kontrola: ventil regulacije pritiska goriva (N276)
 
« Previous 1 2 3 4 22853 45704 68556 91407 Next »