Date Model Adresa upravljačke jedinice ECU (npr. 01) Dijagnostička procedura
29.11.2021 Octavia 3 (NE) (MQB/PQ37) 2013 -> 03 - Ektronika kočnica ABS Osnovno podešavanje ESP (G200; G202; G251)
29.11.2021 Octavia 3 (NE) (MQB/PQ37) 2013 -> 03 - Ektronika kočnica ABS Osnovno podešavanje - Tačka uključenja kvačila
29.11.2021 Octavia 3 (NE) (MQB/PQ37) 2013 -> 03 - Ektronika kočnica ABS Zamena kočionih obloga
29.11.2021 Octavia 3 (NE) (MQB/PQ37) 2013 -> 03 - Ektronika kočnica ABS Pomoć za stabilizaciju prikolice - adaptacije
29.11.2021 Octavia 3 (NE) (MQB/PQ37) 2013 -> 03 - Ektronika kočnica ABS Test funkcija - Stop svetlo opasnosti
29.11.2021 Octavia 3 (NE) (MQB/PQ37) 2013 -> 03 - Ektronika kočnica ABS Deaktiviranje senzora uzdužnog ubrzanja na ispitnoj ploči
29.11.2021 Octavia 3 (NE) (MQB/PQ37) 2013 -> 03 - Ektronika kočnica ABS Osnovno podešavanje - Usisni/ulazni ventil / Ventil zatvaranja
29.11.2021 Octavia 3 (NE) (MQB/PQ37) 2013 -> 03 - Ektronika kočnica ABS Podešavanje senzora kočionog pritiska (G201)
29.11.2021 Octavia 3 (NE) (MQB/PQ37) 2013 -> 03 - Ektronika kočnica ABS Bleeding of the system - Obezvazdušivanje sistema
29.11.2021 Octavia 3 (NE) (MQB/PQ37) 2013 -> 03 - Ektronika kočnica ABS Sigurnosni pristup
29.11.2021 Octavia 3 (NE) (MQB/PQ37) 2013 -> 03 - Ektronika kočnica ABS Kodiranje
29.11.2021 Tiguan (5N) MQB (PQ37) 2009 -> 03 - Ektronika kočnica ABS Osnovno podešavanje ESP (G200; G202; G251)
29.11.2021 Tiguan (5N) MQB (PQ37) 2009 -> 03 - Ektronika kočnica ABS Osnovno podešavanje - Tačka uključenja kvačila
29.11.2021 Tiguan (5N) MQB (PQ37) 2009 -> 03 - Ektronika kočnica ABS Zamena kočionih obloga
29.11.2021 Tiguan (5N) MQB (PQ37) 2009 -> 03 - Ektronika kočnica ABS Pomoć za stabilizaciju prikolice - adaptacije
29.11.2021 Tiguan (5N) MQB (PQ37) 2009 -> 03 - Ektronika kočnica ABS Test funkcija - Stop svetlo opasnosti
29.11.2021 Tiguan (5N) MQB (PQ37) 2009 -> 03 - Ektronika kočnica ABS Deaktiviranje senzora uzdužnog ubrzanja na ispitnoj ploči
29.11.2021 Tiguan (5N) MQB (PQ37) 2009 -> 03 - Ektronika kočnica ABS Osnovno podešavanje - Usisni/ulazni ventil / Ventil zatvaranja
29.11.2021 Tiguan (5N) MQB (PQ37) 2009 -> 03 - Ektronika kočnica ABS Podešavanje senzora kočionog pritiska (G201)
29.11.2021 Tiguan (5N) MQB (PQ37) 2009 -> 03 - Ektronika kočnica ABS Bleeding of the system - Obezvazdušivanje sistema
 
« Previous 1 2 3 4 13 25 36 48 Next »