Date Model Adresa upravljačke jedinice ECU (npr. 01) Dijagnostička procedura
1.3.2024 Tiguan (5N) MQB (PQ37) 2009 -> 01 - Tor Kontrola: pedala kvačila - prekidač pedale
1.3.2024 Tiguan (5N) MQB (PQ37) 2009 -> 01 - Tor Osnovno podešavanje - flapovi izduvnih gasova
1.3.2024 Tiguan (5N) MQB (PQ37) 2009 -> 01 - Tor Kontrola - protokomer - test vožnja
1.3.2024 Tiguan (5N) MQB (PQ37) 2009 -> 01 - Tor Test tempomata
1.3.2024 Tiguan (5N) MQB (PQ37) 2009 -> 01 - Tor Adaptacije: pritisak ulja za motor radi
1.3.2024 Tiguan (5N) MQB (PQ37) 2009 -> 01 - Tor Nuliranje naučenih vrednosti DPF - Ako je zamenjeno: ECU motora
1.3.2024 Tiguan (5N) MQB (PQ37) 2009 -> 01 - Tor Adaptacije: začepljeno čađu ("cunderisano") DPF - Ako je zamenjeno: DPF
1.3.2024 Tiguan (5N) MQB (PQ37) 2009 -> 01 - Tor Ostvarivanje spremnosti
1.3.2024 Tiguan (5N) MQB (PQ37) 2009 -> 01 - Tor Test senzora punjenja i atmosferskog pritiska
1.3.2024 Tiguan (5N) MQB (PQ37) 2009 -> 01 - Tor Snížení Pritisaku v railu
1.3.2024 Tiguan (5N) MQB (PQ37) 2009 -> 01 - Tor VPražnjenje rezervoara goriva III
1.3.2024 Tiguan (5N) MQB (PQ37) 2009 -> 01 - Tor Odzračivanje sistema goriva varijanta III
1.3.2024 Tiguan (5N) MQB (PQ37) 2009 -> 01 - Tor Regeneracija DPF-a - kad je vozilo parkirano
1.3.2024 Tiguan (5N) MQB (PQ37) 2009 -> 01 - Tor Kontrola: detekcija greške u sagorevanju
1.3.2024 Tiguan (5N) MQB (PQ37) 2009 -> 01 - Tor Kontrola: přestatusování vačkového hřídele - sací ventily
1.3.2024 Tiguan (5N) MQB (PQ37) 2009 -> 01 - Tor Kontrola: lambda kontrola
1.3.2024 Tiguan (5N) MQB (PQ37) 2009 -> 01 - Tor Kontrola: provetravanje tanka goriva
1.3.2024 Tiguan (5N) MQB (PQ37) 2009 -> 01 - Tor Kontrola: senzor temperature - temperatura ambijenta (G17)
1.3.2024 Tiguan (5N) MQB (PQ37) 2009 -> 01 - Tor Kontrola: ventil regulacije pritiska goriva (N276)
1.3.2024 Tiguan (5N) MQB (PQ37) 2009 -> 01 - Tor Kontrola: podešavanje ventila bregaste 1 (N205)
 
« Previous 1 2 3 4 22693 45385 68076 90768 Next »