Date Model Adresa upravljačke jedinice ECU (npr. 01) Dijagnostička procedura
3.10.2022 Alhambra (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 01 - Tor Adaptacija ventila za ubrizgavanje nakon zamene
3.10.2022 Alhambra (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 01 - Tor Brizgač: korektivna vrednost - kontrola
3.10.2022 Alhambra (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 01 - Tor Nuliranje naučenih vrednosti DPF - Ako je zamenjeno: DPF
3.10.2022 Alhambra (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 01 - Tor Nuliranje naučenih vrednosti DPF - Ako je zamenjeno: senzor razlike pritiska (G505)
3.10.2022 Alhambra (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 01 - Tor Nuliranje naučenih vrednosti DPF - Ako je zamenjeno: ECU motora/DPF
3.10.2022 Alhambra (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 01 - Tor Nuliranje naučenih vrednosti - lambda senzor(i)
3.10.2022 Alhambra (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 01 - Tor Nuliranje naučenih vrednosti - Adaptacija srednje vrednosti količine
3.10.2022 Alhambra (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 01 - Tor Brisanje statističke memorije - Start-stop
3.10.2022 Alhambra (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 01 - Tor Automatska test procedura
3.10.2022 Alhambra (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 01 - Tor Ostvarivanje spremnosti
3.10.2022 Alhambra (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 01 - Tor Osnovno podešavanje - EGR ventil 1 (GX5)
3.10.2022 Alhambra (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 01 - Tor Osnovno podešavanje - turbopunjač
3.10.2022 Alhambra (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 01 - Tor Osnovno podešavanje - Senzor neutralnog/ler položaja (G701)
3.10.2022 Alhambra (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 01 - Tor Osnovno podešavanje - adaptacije - kontrola: ventil gasa
3.10.2022 Alhambra (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 01 - Tor Test prekidača na pedalama
3.10.2022 Alhambra (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 01 - Tor Kontrola - pedala kvačila: Senzor pozicije (G476)
3.10.2022 Alhambra (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 01 - Tor Test tempomata
3.10.2022 Alhambra (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 01 - Tor Test senzora pozicije pedale gasa 1;2 (G79); (G185)
3.10.2022 Alhambra (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 01 - Tor Odzračivanje sistema goriva
3.10.2022 Alhambra (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 01 - Tor Test / aktivacija pumpe goriva i kontrolnog releja
 
« Previous 1 81 82 83 84 85 86 87 3741 7481 11221 14961 Next »