Date Model Adresa upravljačke jedinice ECU (npr. 01) Dijagnostička procedura
13.4.2024 Leon (5F) MQB (PQ37) 2013 - 2020 01 - Tor Test / aktivacija pumpe goriva i kontrolnog releja
13.4.2024 Leon (5F) MQB (PQ37) 2013 - 2020 01 - Tor Kontrola - ventil kontrole pritiska punjenja (N75)
13.4.2024 Leon (5F) MQB (PQ37) 2013 - 2020 01 - Tor Kontrola - ECU motora (J623) - snabdevanje naponom
13.4.2024 Leon (5F) MQB (PQ37) 2013 - 2020 01 - Tor Kontrola - regulator pritiska - Senzor pozicije (G581)
13.4.2024 Leon (5F) MQB (PQ37) 2013 - 2020 01 - Tor Kontrola - ventil kontrole pritiska punjenja (N75) - varijanta 2
13.4.2024 Leon (5F) MQB (PQ37) 2013 - 2020 01 - Tor Kontrola - brizgač 1-4 (N30;N31;N32;N33)
13.4.2024 Leon (5F) MQB (PQ37) 2013 - 2020 01 - Tor Kontrola - pumpa goriva: kontrolna jedinica (J538)
13.4.2024 Leon (5F) MQB (PQ37) 2013 - 2020 01 - Tor Kontrola - relej velike snage (J360)
13.4.2024 Leon (5F) MQB (PQ37) 2013 - 2020 01 - Tor Kontrola - relej male snage (J359)
13.4.2024 Leon (5F) MQB (PQ37) 2013 - 2020 01 - Tor Kontrola - ventil gasa: kontrolna jedinica (J338)
13.4.2024 Leon (5F) MQB (PQ37) 2013 - 2020 01 - Tor Kontrola - napon: priključak 30 (J317)
13.4.2024 Leon (5F) MQB (PQ37) 2013 - 2020 01 - Tor Test kontrolne jedinice ventilatora hladnjaka (J293)
13.4.2024 Leon (5F) MQB (PQ37) 2013 - 2020 01 - Tor Test jedinice pred-grejača (J179)
13.4.2024 Leon (5F) MQB (PQ37) 2013 - 2020 01 - Tor Kontrola - Senzor neutralnog/ler položaja (G701)
13.4.2024 Leon (5F) MQB (PQ37) 2013 - 2020 01 - Tor Test senzora temperature motora (G62)
13.4.2024 Leon (5F) MQB (PQ37) 2013 - 2020 01 - Tor Test senzora temperature usisanog vazduha (G42)
13.4.2024 Leon (5F) MQB (PQ37) 2013 - 2020 01 - Tor Test senzora punjenja i atmosferskog pritiska (G31)
13.4.2024 Leon (5F) MQB (PQ37) 2013 - 2020 01 - Tor Kontrola - EGR ventil 1 (GX5)
13.4.2024 Leon (5F) MQB (PQ37) 2013 - 2020 01 - Tor Kontrola - recirkulacija izduva - servo motor (V338)
13.4.2024 Leon (5F) MQB (PQ37) 2013 - 2020 01 - Tor Aktivacija - pumpa goriva (G6)
 
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 22799 45597 68394 91192 Next »