Date Model Adresa upravljačke jedinice ECU (npr. 01) Dijagnostička procedura
6.12.2022 Transporter (7H) (T5) 2004 - 2015 01 - Tor Kontrola - ventil kontrole pritiska punjenja (N75) CUUx varijanta 1
6.12.2022 Transporter (7H) (T5) 2004 - 2015 01 - Tor Kontrola - protokomer CUUx
6.12.2022 Transporter (7H) (T5) 2004 - 2015 01 - Tor Osnovno podešavanje - flapovi izduvnih gasova
6.12.2022 Transporter (7H) (T5) 2004 - 2015 01 - Tor Kontrola - protokomer - test vožnja
6.12.2022 Transporter (7H) (T5) 2004 - 2015 01 - Tor Adaptacija senzora diferencijalnog pritiska DPF-a
6.12.2022 Transporter (7H) (T5) 2004 - 2015 01 - Tor Adaptacija ventila za ubrizgavanje nakon zamene CLHx;CNHx
6.12.2022 Transporter (7H) (T5) 2004 - 2015 01 - Tor Proveri nivo začepljenosti DPF filtera - oil ash CLHx;CNHx
6.12.2022 Transporter (7H) (T5) 2004 - 2015 01 - Tor Ostvarivanje spremnosti
6.12.2022 Transporter (7H) (T5) 2004 - 2015 01 - Tor Nuliranje naučenih vrednosti - Jedinica merenja količine - upravljački ventil
6.12.2022 Transporter (7H) (T5) 2004 - 2015 01 - Tor Turbopunjač - zameni (adaptacije)
6.12.2022 Transporter (7H) (T5) 2004 - 2015 01 - Tor Adaptacija ventila za ubrizgavanje nakon zamene
6.12.2022 Transporter (7H) (T5) 2004 - 2015 01 - Tor Adaptacija senzora diferencijalnog pritiska DPF-a
6.12.2022 Transporter (7H) (T5) 2004 - 2015 01 - Tor Odzračivanje sistema goriva - varijanta 2
6.12.2022 Transporter (7H) (T5) 2004 - 2015 01 - Tor Test senzora punjenja i atmosferskog pritiska
6.12.2022 Transporter (7H) (T5) 2004 - 2015 01 - Tor Kontrola - ventil kontrole pritiska punjenja (N75)
6.12.2022 Transporter (7H) (T5) 2004 - 2015 01 - Tor Kontrola - kontrolno svetlo sistema: DPF (K231)
6.12.2022 Transporter (7H) (T5) 2004 - 2015 01 - Tor Kontrola - Svetlosni indikator emisije (K83)
6.12.2022 Transporter (7H) (T5) 2004 - 2015 01 - Tor Aktivacija - pumpa goriva (G6)
6.12.2022 Transporter (7H) (T5) 2004 - 2015 01 - Tor Kontrola: senzor temperature - temperatura ambijenta (G17)
6.12.2022 Transporter (7H) (T5) 2004 - 2015 01 - Tor Podrazumevano podešavanje usisne klapne
 
« Previous 1 2 3 4 29716 59430 89145 118859 Next »