Date Model Adresa upravljačke jedinice ECU (npr. 01) Dijagnostička procedura
13.1.2022 Alhambra (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 55 - Kontrola nivoa ksenonskih farova Podešavanje farova - LED
13.1.2022 Alhambra (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 55 - Kontrola nivoa ksenonskih farova Podešavanje farova - LED
13.1.2022 Alhambra (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 55 - Kontrola nivoa ksenonskih farova Podešavanje farova - LED
25.1.2022 Alhambra (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 55 - Kontrola nivoa ksenonskih farova Turistički režim - podešavanje
25.1.2022 Alhambra (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 55 - Kontrola nivoa ksenonskih farova Način (mod) prezentacije
25.1.2022 Alhambra (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 55 - Kontrola nivoa ksenonskih farova Operaciona varijanta - podešavanje
25.1.2022 Alhambra (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 55 - Kontrola nivoa ksenonskih farova Način (mod) prezentacije
25.1.2022 Alhambra (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 55 - Kontrola nivoa ksenonskih farova Podešavanje farova
25.1.2022 Alhambra (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 55 - Kontrola nivoa ksenonskih farova Turistički režim - podešavanje
25.1.2022 Alhambra (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 55 - Kontrola nivoa ksenonskih farova Način (mod) prezentacije
25.1.2022 Alhambra (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 55 - Kontrola nivoa ksenonskih farova Podešavanje farova
25.1.2022 Alhambra (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 55 - Kontrola nivoa ksenonskih farova Operaciona varijanta - podešavanje
25.1.2022 Alhambra (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 55 - Kontrola nivoa ksenonskih farova Način (mod) prezentacije
26.1.2022 Alhambra (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 44 - Servo upravljač Podešavanje senzora ugla upravljanja (G85)
26.1.2022 Alhambra (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 44 - Servo upravljač Nuliranje fabričkih vrednosti (Posle udesa)
26.1.2022 Alhambra (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 44 - Servo upravljač Krakteristike servo volana - podešavanje
26.1.2022 Alhambra (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 44 - Servo upravljač Podešavanje senzora ugla upravljanja (G85) varijanta 2
21.3.2022 Alhambra (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 37 - Sistem navigacje Kodiranje
21.3.2022 Alhambra (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 37 - Sistem navigacje Osetljivost mikrofona - adaptacije
21.3.2022 Alhambra (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 37 - Sistem navigacje Kašnjenje referentnog kanala - adaptacije
 
« Previous 1 2 3 4 3740 7479 11217 14956 Next »