Date Model Adresa upravljačke jedinice ECU (npr. 01) Dijagnostička procedura
29.5.2022 Superb 3 (NP) (MLB/PQ48) 2015 -> 15 - Vazdušni jastuk Bočni air-beg - prednje suvozačko sedište - adaptacije
29.5.2022 Superb 3 (NP) (MLB/PQ48) 2015 -> 15 - Vazdušni jastuk Bočni air-beg - vozačeva strana - adaptacije
29.5.2022 Superb 3 (NP) (MLB/PQ48) 2015 -> 15 - Vazdušni jastuk Vazdušni jastuk - suvozač - adaptacije
29.5.2022 Superb 3 (NP) (MLB/PQ48) 2015 -> 15 - Vazdušni jastuk Vazdušni jastuk vozača - adaptacije
29.5.2022 Superb 3 (NP) (MLB/PQ48) 2015 -> 08 - Ima uređaj Kompresor radi (kompresor klime - zameni)
29.5.2022 Superb 3 (NP) (MLB/PQ48) 2015 -> 08 - Ima uređaj Klima - kontrolna jedinica - zameni
29.5.2022 Superb 3 (NP) (MLB/PQ48) 2015 -> 08 - Ima uređaj Memorisanje grejanja sedišta nakon isključivanja kontakta - suvozač
29.5.2022 Superb 3 (NP) (MLB/PQ48) 2015 -> 08 - Ima uređaj Uslovi za isključenje kompresora
29.5.2022 Superb 3 (NP) (MLB/PQ48) 2015 -> 08 - Ima uređaj Memorisanje grejanja sedišta nakon isključivanja kontakta - vozač
29.5.2022 Superb 3 (NP) (MLB/PQ48) 2015 -> 08 - Ima uređaj Osnovno podešavanje - naučeni terminal baferi ventila
27.5.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 03 - Ektronika kočnica ABS Osnovno podešavanje ESP (G200; G202; G251)
27.5.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 03 - Ektronika kočnica ABS Podešavanje senzora kočionog pritiska (G201)
27.5.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 03 - Ektronika kočnica ABS Test funkcija - Stop svetlo opasnosti
27.5.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 03 - Ektronika kočnica ABS Zamena kočionih obloga
27.5.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 03 - Ektronika kočnica ABS Osnovno podešavanje - senzor poprečnog ubrzanja G200; senzor pritiska kočnica G201; senzor zaokrenutosti G202; senzor uzdužnog ubrzanja G251
27.5.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 03 - Ektronika kočnica ABS Osnovno podešavanje - Tačka uključenja kvačila
27.5.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 03 - Ektronika kočnica ABS Osnovno podešavanje - senzor poprečnog ubrzanja G200; senzor pritiska kočnica G201; senzor zaokrenutosti G202; senzor uzdužnog ubrzanja G251
27.5.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 03 - Ektronika kočnica ABS Provera zamene hidrauličnog izlaza
27.5.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 03 - Ektronika kočnica ABS Zamena kočionih obloga
27.5.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 03 - Ektronika kočnica ABS Osnovno podešavanje ESP (G200; G202; G251)
 
« Previous 1 13 14 15 16 17 18 19 71 141 210 280 Next »