Date Model Adresa upravljačke jedinice ECU (npr. 01) Dijagnostička procedura
11.10.2022 Transporter (7H) (T5) 2004 - 2015 01 - Tor Test senzora diferencijalnog pritiska DPF-a 1 (G505)
11.10.2022 Transporter (7H) (T5) 2004 - 2015 01 - Tor Test senozra temperature izduvnih gasova 1;3;4 (G235; G495;G648)
11.10.2022 Transporter (7H) (T5) 2004 - 2015 01 - Tor Test senzora temperature motora - izlaz iz hladnjaka (G83)
11.10.2022 Transporter (7H) (T5) 2004 - 2015 01 - Tor Test senzora temperature goriva (G81)
11.10.2022 Transporter (7H) (T5) 2004 - 2015 01 - Tor Test senzora temperature motora (G62)
11.10.2022 Transporter (7H) (T5) 2004 - 2015 01 - Tor Test senzora temperature usisanog vazduha (G42)
11.10.2022 Transporter (7H) (T5) 2004 - 2015 01 - Tor Kontrola - EGR ventil 1 (GX5)
11.10.2022 Transporter (7H) (T5) 2004 - 2015 01 - Tor Kontrola - Zamenski ventil za hladnjak EGR-a, (recirkulacije izduvnih gasova)
11.10.2022 Transporter (7H) (T5) 2004 - 2015 01 - Tor Kontrola - recirkulacija izduva - potenciometar (G212)
11.10.2022 Transporter (7H) (T5) 2004 - 2015 01 - Tor Kontrola - recirkulacija izduva - servo motor (V338)
11.10.2022 Transporter (7H) (T5) 2004 - 2015 01 - Tor Pražnjenje rezervoara goriva
11.10.2022 Transporter (7H) (T5) 2004 - 2015 01 - Tor Test / aktivacija pumpe goriva i kontrolnog releja
11.10.2022 Transporter (7H) (T5) 2004 - 2015 01 - Tor Odzračivanje sistema goriva
11.10.2022 Transporter (7H) (T5) 2004 - 2015 01 - Tor Test senzora pozicije pedale gasa 1;2 (G79); (G185)
11.10.2022 Transporter (7H) (T5) 2004 - 2015 01 - Tor Test tempomata
11.10.2022 Transporter (7H) (T5) 2004 - 2015 01 - Tor Kontrola - pedala kvačila: Senzor pozicije (G476)
11.10.2022 Transporter (7H) (T5) 2004 - 2015 01 - Tor Test prekidača na pedalama (tempomat)
11.10.2022 Transporter (7H) (T5) 2004 - 2015 01 - Tor Osnovno podešavanje - adaptacije - kontrola: ventil gasa
11.10.2022 Transporter (7H) (T5) 2004 - 2015 01 - Tor Osnovno podešavanje - turbopunjač
11.10.2022 Transporter (7H) (T5) 2004 - 2015 01 - Tor Osnovno podešavanje - EGR ventil 1 (GX5)