Date Model Adresa upravljačke jedinice ECU (npr. 01) Dijagnostička procedura
1.2.2024 A6 / A7 (4G) C7 (MLB/PQ57) 2011 - 2018 01 - Tor Test senzora pozicije pedale gasa 2 - napon (G185)
1.2.2024 A6 / A7 (4G) C7 (MLB/PQ57) 2011 - 2018 01 - Tor Test senzora pozicije pedale gasa 1; 2 (G79; G185)
1.2.2024 A6 / A7 (4G) C7 (MLB/PQ57) 2011 - 2018 01 - Tor Test senzora pozicije pedale gasa 1 - napon (G79)
1.2.2024 A6 / A7 (4G) C7 (MLB/PQ57) 2011 - 2018 01 - Tor Test signala opterećenja alternatora
1.2.2024 A6 / A7 (4G) C7 (MLB/PQ57) 2011 - 2018 01 - Tor Kontrola - pritisak goriva - senzor pritiska (G247)
1.2.2024 A6 / A7 (4G) C7 (MLB/PQ57) 2011 - 2018 01 - Tor Automatska test procedura
1.2.2024 A6 / A7 (4G) C7 (MLB/PQ57) 2011 - 2018 01 - Tor Ostvarivanje spremnosti
1.2.2024 A6 / A7 (4G) C7 (MLB/PQ57) 2011 - 2018 01 - Tor Pražnjenje rezervoara goriva II
1.2.2024 A6 / A7 (4G) C7 (MLB/PQ57) 2011 - 2018 01 - Tor Pražnjenje rezervoara goriva
1.2.2024 A6 / A7 (4G) C7 (MLB/PQ57) 2011 - 2018 01 - Tor Odzračivanje sistema goriva varijanta II
1.2.2024 A6 / A7 (4G) C7 (MLB/PQ57) 2011 - 2018 01 - Tor Odzračivanje sistema goriva
1.2.2024 A6 / A7 (4G) C7 (MLB/PQ57) 2011 - 2018 01 - Tor Brisanje statističke memorije Start-stop
1.2.2024 A6 / A7 (4G) C7 (MLB/PQ57) 2011 - 2018 01 - Tor Limit brzine definisan od korisnika
1.2.2024 A6 / A7 (4G) C7 (MLB/PQ57) 2011 - 2018 01 - Tor Ostvarivanje spremnosti
1.2.2024 A6 / A7 (4G) C7 (MLB/PQ57) 2011 - 2018 01 - Tor Pražnjenje rezervoara goriva
1.2.2024 A6 / A7 (4G) C7 (MLB/PQ57) 2011 - 2018 01 - Tor Odzračivanje sistema goriva
1.2.2024 A6 / A7 (4G) C7 (MLB/PQ57) 2011 - 2018 01 - Tor Test senzora pozicije pedale gasa 1; 2 (G79; G185)
1.2.2024 A6 / A7 (4G) C7 (MLB/PQ57) 2011 - 2018 01 - Tor Test signala opterećenja alternatora
1.2.2024 A6 / A7 (4G) C7 (MLB/PQ57) 2011 - 2018 01 - Tor Test pritiska punjenja
1.2.2024 A6 / A7 (4G) C7 (MLB/PQ57) 2011 - 2018 01 - Tor Test / aktivacija pumpe goriva i kontrolnog releja