Date Model Adresa upravljačke jedinice ECU (npr. 01) Dijagnostička procedura
6.10.2022 Fabia 2 / Roomster (5J) A04 (PQ24) 2007-2015 01 - Tor Kontrola - pumpa goriva: kontrolna jedinica (J538)
6.10.2022 Fabia 2 / Roomster (5J) A04 (PQ24) 2007-2015 01 - Tor Test kontrolne jedinice ventilatora hladnjaka (J293)
6.10.2022 Fabia 2 / Roomster (5J) A04 (PQ24) 2007-2015 01 - Tor Kontrola - Senzor neutralnog/ler položaja (G701)
6.10.2022 Fabia 2 / Roomster (5J) A04 (PQ24) 2007-2015 01 - Tor Test senzora temperature motora - izlaz iz hladnjaka (G83)
6.10.2022 Fabia 2 / Roomster (5J) A04 (PQ24) 2007-2015 01 - Tor Test senzora temperature goriva (G81)
6.10.2022 Fabia 2 / Roomster (5J) A04 (PQ24) 2007-2015 01 - Tor Test senzora temperature motora (G62)
6.10.2022 Fabia 2 / Roomster (5J) A04 (PQ24) 2007-2015 01 - Tor Test senzora temperature usisanog vazduha (G42)
6.10.2022 Fabia 2 / Roomster (5J) A04 (PQ24) 2007-2015 01 - Tor Test senzora punjenja i atmosferskog pritiska (G31)
6.10.2022 Fabia 2 / Roomster (5J) A04 (PQ24) 2007-2015 01 - Tor Aktivacija - pumpa goriva (G6)
6.10.2022 Fabia 2 / Roomster (5J) A04 (PQ24) 2007-2015 01 - Tor Osnovno podešavanje - adaptacije - kontrola: ventil gasa
6.10.2022 Fabia 2 / Roomster (5J) A04 (PQ24) 2007-2015 01 - Tor Ostvarivanje spremnosti
6.10.2022 Fabia 2 / Roomster (5J) A04 (PQ24) 2007-2015 01 - Tor Automatska test procedura
6.10.2022 Fabia 2 / Roomster (5J) A04 (PQ24) 2007-2015 01 - Tor Brisanje statističke memorije - Start-stop
6.10.2022 Fabia 2 / Roomster (5J) A04 (PQ24) 2007-2015 01 - Tor Nuliranje naučenih vrednosti DPF - Ako je zamenjeno: senzor razlike pritiska (G505)
6.10.2022 Fabia 2 / Roomster (5J) A04 (PQ24) 2007-2015 01 - Tor Limit brzine definisan od korisnika
6.10.2022 Fabia 2 / Roomster (5J) A04 (PQ24) 2007-2015 01 - Tor Start/stop - aktivacija/deaktivacija
6.10.2022 Yeti (5L) A5 (PQ35) 2010 - 2017 01 - Tor Osnovno podešavanje - flapovi izduvnih gasova
6.10.2022 Yeti (5L) A5 (PQ35) 2010 - 2017 01 - Tor Test tempomata
6.10.2022 Yeti (5L) A5 (PQ35) 2010 - 2017 01 - Tor Ostvarivanje spremnosti
6.10.2022 Yeti (5L) A5 (PQ35) 2010 - 2017 01 - Tor Test tempomata CAYB