Date Model Adresa upravljačke jedinice ECU (npr. 01) Dijagnostička procedura
6.10.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 01 - Tor Osnovno podešavanje - Niski pritisak EGR ventil
6.10.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 01 - Tor Osnovno podešavanje - EGR ventil 1 (GX5)
6.10.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 01 - Tor Nuliranje naučenih vrednosti - protokomer
6.10.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 01 - Tor Nuliranje naučenih vrednosti DPF - Ako je zamenjeno: ECU motora
6.10.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 01 - Tor Adaptacije: začepljeno čađu ("cunderisano") DPF - Ako je zamenjeno: DPF
6.10.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 01 - Tor Adaptacija ventila za ubrizgavanje nakon zamene CLHx;CNHx
6.10.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 01 - Tor Proveri nivo začepljenosti DPF filtera - oil ash CLHx;CNHx
6.10.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 01 - Tor Obezvazdušivanje - Hlađenje motora
6.10.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 01 - Tor Ostvarivanje spremnosti
6.10.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 01 - Tor Nuliranje naučenih vrednosti - Jedinica merenja količine - upravljački ventil
6.10.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 01 - Tor Turbopunjač - zameni (adaptacije)
6.10.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 01 - Tor Adaptacija ventila za ubrizgavanje nakon zamene
6.10.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 01 - Tor Odzračivanje sistema goriva - varijanta 2
6.10.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 01 - Tor Test senzora punjenja i atmosferskog pritiska
6.10.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 01 - Tor Kontrola - ventil kontrole pritiska punjenja (N75)
6.10.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 01 - Tor Hladnjak - žaluzie: adaptacije
6.10.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 01 - Tor Kontrola: senzor temperature - temperatura ambijenta (G17)
6.10.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 01 - Tor Kontrola: kontrola startera (anlasera) - relej 2 (J907)
6.10.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 01 - Tor Kontrola: kontrola startera (anlasera) - relej 1 (J906)
6.10.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 01 - Tor Senzor neutralnog/ler položaja - adaptacije