Date Model Adresa upravljačke jedinice ECU (npr. 01) Dijagnostička procedura
7.10.2022 Caddy A5 (PQ35) 2011-2015 01 - Tor Test senzora temperature motora - izlaz iz hladnjaka (G83)
7.10.2022 Caddy A5 (PQ35) 2011-2015 01 - Tor Test senzora temperature goriva (G81)
7.10.2022 Caddy A5 (PQ35) 2011-2015 01 - Tor Kontrola - protokomer - test vožnja
7.10.2022 Caddy A5 (PQ35) 2011-2015 01 - Tor Test senzora temperature motora (G62)
7.10.2022 Caddy A5 (PQ35) 2011-2015 01 - Tor Test senzora temperature usisanog vazduha (G42)
7.10.2022 Caddy A5 (PQ35) 2011-2015 01 - Tor Test senzora punjenja i atmosferskog pritiska (G31)
7.10.2022 Caddy A5 (PQ35) 2011-2015 01 - Tor Kontrola - EGR ventil 1 (GX5)
7.10.2022 Caddy A5 (PQ35) 2011-2015 01 - Tor Kontrola - Zamenski ventil za hladnjak EGR-a, (recirkulacije izduvnih gasova)
7.10.2022 Caddy A5 (PQ35) 2011-2015 01 - Tor Pražnjenje rezervoara goriva
7.10.2022 Caddy A5 (PQ35) 2011-2015 01 - Tor Test / aktivacija pumpe goriva i kontrolnog releja
7.10.2022 Caddy A5 (PQ35) 2011-2015 01 - Tor Odzračivanje sistema goriva
7.10.2022 Caddy A5 (PQ35) 2011-2015 01 - Tor Osnovno podešavanje - adaptacije - kontrola: ventil gasa
7.10.2022 Caddy A5 (PQ35) 2011-2015 01 - Tor Osnovno podešavanje - turbopunjač
7.10.2022 Caddy A5 (PQ35) 2011-2015 01 - Tor Osnovno podešavanje - EGR ventil 1 (GX5)
7.10.2022 Caddy A5 (PQ35) 2011-2015 01 - Tor Ostvarivanje spremnosti
7.10.2022 Caddy A5 (PQ35) 2011-2015 01 - Tor Automatska test procedura
7.10.2022 Caddy A5 (PQ35) 2011-2015 01 - Tor Nuliranje naučenih vrednosti - Adaptacija srednje vrednosti količine
7.10.2022 Caddy A5 (PQ35) 2011-2015 01 - Tor Nuliranje naučenih vrednosti - lambda senzor(i)
7.10.2022 Caddy A5 (PQ35) 2011-2015 01 - Tor Nuliranje naučenih vrednosti DPF - Ako je zamenjeno: ECU motora/DPF
7.10.2022 Caddy A5 (PQ35) 2011-2015 01 - Tor Brizgač: korektivna vrednost - kontrola