Date Model Adresa upravljačke jedinice ECU (npr. 01) Dijagnostička procedura
5.10.2022 Superb 2 (3T) B6/A6 (PQ46) 2008 - 2015 01 - Tor Limit brzine definisan od korisnika
5.10.2022 Superb 2 (3T) B6/A6 (PQ46) 2008 - 2015 01 - Tor Ostvarivanje spremnosti
5.10.2022 Superb 2 (3T) B6/A6 (PQ46) 2008 - 2015 01 - Tor Pražnjenje rezervoara goriva
5.10.2022 Superb 2 (3T) B6/A6 (PQ46) 2008 - 2015 01 - Tor Odzračivanje sistema goriva
5.10.2022 Superb 2 (3T) B6/A6 (PQ46) 2008 - 2015 01 - Tor Kontrola start/stop
5.10.2022 Superb 2 (3T) B6/A6 (PQ46) 2008 - 2015 01 - Tor Test senzora pozicije pedale gasa 1; 2 (G79; G185)
5.10.2022 Superb 2 (3T) B6/A6 (PQ46) 2008 - 2015 01 - Tor Test signala opterećenja alternatora
5.10.2022 Superb 2 (3T) B6/A6 (PQ46) 2008 - 2015 01 - Tor Test pritiska punjenja
5.10.2022 Superb 2 (3T) B6/A6 (PQ46) 2008 - 2015 01 - Tor Test / aktivacija pumpe goriva i kontrolnog releja
5.10.2022 Superb 2 (3T) B6/A6 (PQ46) 2008 - 2015 01 - Tor Kontrola - ventil kontrole pritiska punjenja (N75)
5.10.2022 Superb 2 (3T) B6/A6 (PQ46) 2008 - 2015 01 - Tor Kontrola - ECU motora (J623) - snabdevanje naponom
5.10.2022 Superb 2 (3T) B6/A6 (PQ46) 2008 - 2015 01 - Tor Kontrola - regulator pritiska - Senzor pozicije (G581)
5.10.2022 Superb 2 (3T) B6/A6 (PQ46) 2008 - 2015 01 - Tor Kontrola - ventil regulacije pritiska goriva (N276)
5.10.2022 Superb 2 (3T) B6/A6 (PQ46) 2008 - 2015 01 - Tor Kontrola - Ventil za doziranje goriva (N290)
5.10.2022 Superb 2 (3T) B6/A6 (PQ46) 2008 - 2015 01 - Tor Kontrola - ventil regulacije pritiska goriva (N276)
5.10.2022 Superb 2 (3T) B6/A6 (PQ46) 2008 - 2015 01 - Tor Kontrola - ventil kontrole pritiska punjenja (N75) - varijanta 2
5.10.2022 Superb 2 (3T) B6/A6 (PQ46) 2008 - 2015 01 - Tor Kontrola - ventil kontrole pritiska punjenja (N75)
5.10.2022 Superb 2 (3T) B6/A6 (PQ46) 2008 - 2015 01 - Tor Kontrola - brizgač 1-4 (N30;N31;N32;N33)
5.10.2022 Superb 2 (3T) B6/A6 (PQ46) 2008 - 2015 01 - Tor Kontrola - kontrolno svetlo sistema: grejači (K29)
5.10.2022 Superb 2 (3T) B6/A6 (PQ46) 2008 - 2015 01 - Tor Kontrola - kontrola startera (anlasera) (J906)