Date Model Adresa upravljačke jedinice ECU (npr. 01) Dijagnostička procedura
5.10.2022 Yeti (5L) A5 (PQ35) 2010 - 2017 01 - Tor Adaptacija ventila za ubrizgavanje nakon zamene
5.10.2022 Yeti (5L) A5 (PQ35) 2010 - 2017 01 - Tor Adaptacija senzora diferencijalnog pritiska DPF-a
5.10.2022 Yeti (5L) A5 (PQ35) 2010 - 2017 01 - Tor Odzračivanje sistema goriva - varijanta 2
5.10.2022 Yeti (5L) A5 (PQ35) 2010 - 2017 01 - Tor Test tempomata CAYB
5.10.2022 Yeti (5L) A5 (PQ35) 2010 - 2017 01 - Tor Test senzora punjenja i atmosferskog pritiska
5.10.2022 Yeti (5L) A5 (PQ35) 2010 - 2017 01 - Tor Kontrola - ventil kontrole pritiska punjenja (N75)
5.10.2022 Yeti (5L) A5 (PQ35) 2010 - 2017 01 - Tor Kontrola - kontrolno svetlo sistema: DPF (K231)
5.10.2022 Yeti (5L) A5 (PQ35) 2010 - 2017 01 - Tor Kontrola - Svetlosni indikator emisije (K83)
5.10.2022 Yeti (5L) A5 (PQ35) 2010 - 2017 01 - Tor Aktivacija - pumpa goriva (G6)
5.10.2022 Yeti (5L) A5 (PQ35) 2010 - 2017 01 - Tor Kontrola: senzor temperature - temperatura ambijenta (G17)
5.10.2022 Yeti (5L) A5 (PQ35) 2010 - 2017 01 - Tor Podrazumevano podešavanje usisne klapne
5.10.2022 Yeti (5L) A5 (PQ35) 2010 - 2017 01 - Tor Test tempomata
5.10.2022 Yeti (5L) A5 (PQ35) 2010 - 2017 01 - Tor Test tempomata
5.10.2022 Yeti (5L) A5 (PQ35) 2010 - 2017 01 - Tor Test senzora temperature goriva (G81)
5.10.2022 Yeti (5L) A5 (PQ35) 2010 - 2017 01 - Tor Test senzora temperature usisanog vazduha (G299)
5.10.2022 Yeti (5L) A5 (PQ35) 2010 - 2017 01 - Tor Test senzora temperature motora - izlaz iz hladnjaka (G83)
5.10.2022 Yeti (5L) A5 (PQ35) 2010 - 2017 01 - Tor Test senzora pozicije pedale gasa 2 - napon (G185)
5.10.2022 Yeti (5L) A5 (PQ35) 2010 - 2017 01 - Tor Test senzora pozicije pedale gasa 1; 2 (G79; G185)
5.10.2022 Yeti (5L) A5 (PQ35) 2010 - 2017 01 - Tor Test senzora pozicije pedale gasa 1 - napon (G79)
5.10.2022 Yeti (5L) A5 (PQ35) 2010 - 2017 01 - Tor Test signala opterećenja alternatora