Date Model Adresa upravljačke jedinice ECU (npr. 01) Dijagnostička procedura
12.10.2022 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Tor Test kontrolne jedinice ventilatora hladnjaka (J293)
12.10.2022 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Tor Test jedinice pred-grejača (J179)
12.10.2022 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Tor Kontrola - Senzor neutralnog/ler položaja (G701)
12.10.2022 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Tor Kontrola - senzor temperature: Redukciono sredstvo AD-Blue (G685)
12.10.2022 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Tor Test senzora temperature motora (G62)
12.10.2022 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Tor Test senzora temperature usisanog vazduha (G42)
12.10.2022 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Tor Test senzora punjenja i atmosferskog pritiska (G31)
12.10.2022 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Tor Kontrola - EGR ventil 1 (GX5)
12.10.2022 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Tor Kontrola - recirkulacija izduva - servo motor (V338)
12.10.2022 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Tor Aktivacija - pumpa goriva (G6)
12.10.2022 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Tor Pražnjenje rezervoara goriva
12.10.2022 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Tor Test / aktivacija pumpe goriva i kontrolnog releja
12.10.2022 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Tor Odzračivanje sistema goriva
12.10.2022 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Tor Osnovno podešavanje - adaptacije - kontrola: ventil gasa
12.10.2022 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Tor Osnovno podešavanje - Senzor neutralnog/ler položaja (G701)
12.10.2022 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Tor Osnovno podešavanje - turbopunjač
12.10.2022 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Tor Osnovno podešavanje - EGR ventil 1 (GX5)
12.10.2022 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Tor Ostvarivanje spremnosti
12.10.2022 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Tor Automatska test procedura
12.10.2022 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Tor Brisanje statističke memorije - Start-stop