Date Model Adresa upravljačke jedinice ECU (npr. 01) Dijagnostička procedura
16.6.2022 Altea / Toledo (5P) A5 (PQ35) 2004 - 2015 09 - Ntralna elektronika Automatsko zaključavanje kad pređe određenu brzinu kretanja 15 km/h
16.6.2022 Altea / Toledo (5P) A5 (PQ35) 2004 - 2015 09 - Ntralna elektronika Sistem centralnog zaključavanja - potvrda svetlom opasnosti - podešavanje - varijanta II
16.6.2022 Altea / Toledo (5P) A5 (PQ35) 2004 - 2015 09 - Ntralna elektronika Sistem centralnog zaključavanja - potvrda svetlom opasnosti - podešavanje
16.6.2022 Altea / Toledo (5P) A5 (PQ35) 2004 - 2015 09 - Ntralna elektronika Zaključavanje - potvrda sirenom - podešavanje
16.6.2022 Altea / Toledo (5P) A5 (PQ35) 2004 - 2015 09 - Ntralna elektronika Otključavanje - potvrda sirenom - podešavanje
16.6.2022 Altea / Toledo (5P) A5 (PQ35) 2004 - 2015 09 - Ntralna elektronika Adaptacija daljinskih upravljača
16.6.2022 Altea / Toledo (5P) A5 (PQ35) 2004 - 2015 08 - Ima uređaj Kompresor radi (kompresor klime - zameni)
16.6.2022 Altea / Toledo (5P) A5 (PQ35) 2004 - 2015 08 - Ima uređaj Klima - kontrolna jedinica - zameni
16.6.2022 Altea / Toledo (5P) A5 (PQ35) 2004 - 2015 08 - Ima uređaj Memorisanje grejanja sedišta nakon isključivanja kontakta - suvozač
16.6.2022 Altea / Toledo (5P) A5 (PQ35) 2004 - 2015 08 - Ima uređaj Uslovi za isključenje kompresora
16.6.2022 Altea / Toledo (5P) A5 (PQ35) 2004 - 2015 08 - Ima uređaj Memorisanje grejanja sedišta nakon isključivanja kontakta - vozač
16.6.2022 Altea / Toledo (5P) A5 (PQ35) 2004 - 2015 08 - Ima uređaj Osnovno podešavanje - naučeni terminal baferi ventila
16.6.2022 Altea / Toledo (5P) A5 (PQ35) 2004 - 2015 03 - Ektronika kočnica ABS Osnovno podešavanje ESP (G200; G202; G251)
16.6.2022 Altea / Toledo (5P) A5 (PQ35) 2004 - 2015 03 - Ektronika kočnica ABS Podešavanje senzora kočionog pritiska (G201)
16.6.2022 Altea / Toledo (5P) A5 (PQ35) 2004 - 2015 03 - Ektronika kočnica ABS Test funkcija - Stop svetlo opasnosti
16.6.2022 Altea / Toledo (5P) A5 (PQ35) 2004 - 2015 03 - Ektronika kočnica ABS Osnovno podešavanje - senzor poprečnog ubrzanja G200; senzor pritiska kočnica G201; senzor zaokrenutosti G202; senzor uzdužnog ubrzanja G251
16.6.2022 Altea / Toledo (5P) A5 (PQ35) 2004 - 2015 03 - Ektronika kočnica ABS Osnovno podešavanje - senzor poprečnog ubrzanja G200; senzor pritiska kočnica G201; senzor zaokrenutosti G202; senzor uzdužnog ubrzanja G251
16.6.2022 Altea / Toledo (5P) A5 (PQ35) 2004 - 2015 03 - Ektronika kočnica ABS Provera zamene hidrauličnog izlaza
16.6.2022 Altea / Toledo (5P) A5 (PQ35) 2004 - 2015 03 - Ektronika kočnica ABS Osnovno podešavanje ESP (G200; G202; G251)
16.6.2022 Altea / Toledo (5P) A5 (PQ35) 2004 - 2015 03 - Ektronika kočnica ABS Pomoć za stabilizaciju prikolice - adaptacije