Date Model Adresa upravljačke jedinice ECU (npr. 01) Dijagnostička procedura
13.12.2021 Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 17 - Instrumenti Kodiranje
13.12.2021 Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 17 - Instrumenti Korekcija potrošnje goriva i pokazivača putne udaljenosti - podešavanje
13.12.2021 Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 17 - Instrumenti Jezička verzija - podešavanje
13.12.2021 Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 15 - Vazdušni jastuk Resetovanje sistema zauzetosti sedišta
13.12.2021 Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 15 - Vazdušni jastuk Ključem kontrolisan prekidač deaktivacije air-bega - adaptacije
13.12.2021 Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 15 - Vazdušni jastuk Detekcija zauzetosti sedišta - adaptacije
13.12.2021 Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 15 - Vazdušni jastuk Isključenje baterije - adaptacije
13.12.2021 Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 15 - Vazdušni jastuk Pred-zatezač sigurnosnog pojasa - prednje suvozačko sedište - adaptacije
13.12.2021 Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 15 - Vazdušni jastuk Pred-zatezač sigurnosnog pojasa - vozačeva strana - adaptacije
13.12.2021 Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 15 - Vazdušni jastuk Air bag zavesa - prednje suvozačko sedište - adaptacije
13.12.2021 Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 15 - Vazdušni jastuk Air bag zavesa - vozačeva strana - adaptacije
13.12.2021 Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 15 - Vazdušni jastuk Bočni air-beg - prednje suvozačko sedište - adaptacije
13.12.2021 Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 15 - Vazdušni jastuk Bočni air-beg - vozačeva strana - adaptacije
13.12.2021 Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 15 - Vazdušni jastuk Vazdušni jastuk - suvozač - adaptacije
13.12.2021 Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 15 - Vazdušni jastuk Vazdušni jastuk vozača - adaptacije
13.12.2021 Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 15 - Vazdušni jastuk
13.12.2021 Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 03 - Ektronika kočnica ABS Bleeding of the system - Obezvazdušivanje sistema
13.12.2021 Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 03 - Ektronika kočnica ABS Monitoring pritiska u gumama - osnovno podešavanje
13.12.2021 Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 03 - Ektronika kočnica ABS Hill Hold Kontrola (HHC) ISKLJUČENO/UKLJUČENO
13.12.2021 Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 03 - Ektronika kočnica ABS Deaktiviranje senzora uzdužnog ubrzanja na ispitnoj ploči