Date Model Adresa upravljačke jedinice ECU (npr. 01) Dijagnostička procedura
5.10.2022 Yeti (5L) A5 (PQ35) 2010 - 2017 01 - Tor Brisanje adaptacionih vrednosti
5.10.2022 Yeti (5L) A5 (PQ35) 2010 - 2017 01 - Tor Test senzora pozicije pedale gasa 1; 2 (G79; G185)
5.10.2022 Yeti (5L) A5 (PQ35) 2010 - 2017 01 - Tor Test signala opterećenja alternatora
5.10.2022 Yeti (5L) A5 (PQ35) 2010 - 2017 01 - Tor Test pritiska punjenja
5.10.2022 Yeti (5L) A5 (PQ35) 2010 - 2017 01 - Tor Test / aktivacija pumpe goriva i kontrolnog releja
5.10.2022 Yeti (5L) A5 (PQ35) 2010 - 2017 01 - Tor Kontrola - ECU motora (J623) - snabdevanje naponom
5.10.2022 Yeti (5L) A5 (PQ35) 2010 - 2017 01 - Tor Kontrola - aktuator gasa
5.10.2022 Yeti (5L) A5 (PQ35) 2010 - 2017 01 - Tor Kontrola - brizgač 1-4 (N30;N31;N32;N33)
5.10.2022 Yeti (5L) A5 (PQ35) 2010 - 2017 01 - Tor Kontrola - pumpa goriva: kontrolna jedinica (J538)
5.10.2022 Yeti (5L) A5 (PQ35) 2010 - 2017 01 - Tor Kontrola - relej velike snage (J360)
5.10.2022 Yeti (5L) A5 (PQ35) 2010 - 2017 01 - Tor Kontrola - relej male snage (J359)
5.10.2022 Yeti (5L) A5 (PQ35) 2010 - 2017 01 - Tor Kontrola - napon: priključak 30 (J317)
5.10.2022 Yeti (5L) A5 (PQ35) 2010 - 2017 01 - Tor Test kontrolne jedinice ventilatora hladnjaka (J293)
5.10.2022 Yeti (5L) A5 (PQ35) 2010 - 2017 01 - Tor Test senzora temperature motora - izlaz iz hladnjaka (G83)
5.10.2022 Yeti (5L) A5 (PQ35) 2010 - 2017 01 - Tor Test senzora temperature goriva (G81)
5.10.2022 Yeti (5L) A5 (PQ35) 2010 - 2017 01 - Tor Test senzora temperature motora (G62)
5.10.2022 Yeti (5L) A5 (PQ35) 2010 - 2017 01 - Tor Test senzora temperature usisanog vazduha (G42)
5.10.2022 Yeti (5L) A5 (PQ35) 2010 - 2017 01 - Tor Test senzora punjenja i atmosferskog pritiska (G31)
5.10.2022 Yeti (5L) A5 (PQ35) 2010 - 2017 01 - Tor Aktivacija - pumpa goriva (G6)
5.10.2022 Yeti (5L) A5 (PQ35) 2010 - 2017 01 - Tor Test senzora pozicije pedale gasa 1;2 (G79); (G185)