Date Model Adresa upravljačke jedinice ECU (npr. 01) Dijagnostička procedura
11.6.2022 Ateca (5F) MQB (PQ37) 2017 -> 08 - Ima uređaj Uslovi za isključenje kompresora
11.6.2022 Ateca (5F) MQB (PQ37) 2017 -> 08 - Ima uređaj Memorisanje grejanja sedišta nakon isključivanja kontakta - vozač
11.6.2022 Ateca (5F) MQB (PQ37) 2017 -> 08 - Ima uređaj Osnovno podešavanje - naučeni terminal baferi ventila
11.6.2022 Ateca (5F) MQB (PQ37) 2017 -> 4B - Multifunction Module Turistički režim - podešavanje
11.6.2022 Ateca (5F) MQB (PQ37) 2017 -> 4B - Multifunction Module Okretni farovi - test funkcija
11.6.2022 Ateca (5F) MQB (PQ37) 2017 -> 4B - Multifunction Module Podešavanje farova
11.6.2022 Ateca (5F) MQB (PQ37) 2017 -> 17 - Instrumenti Promena servisnih intervala na varijabilni - change to variable oil-change interval QI
11.6.2022 Ateca (5F) MQB (PQ37) 2017 -> 17 - Instrumenti Promena servisnih intervala na fiksni - change to fixed oil-change interval QI
11.6.2022 Ateca (5F) MQB (PQ37) 2017 -> 17 - Instrumenti Provera neophodnosti inspekcije QI
11.6.2022 Ateca (5F) MQB (PQ37) 2017 -> 17 - Instrumenti Reset servisnog intervala QI
11.6.2022 Ateca (5F) MQB (PQ37) 2017 -> 17 - Instrumenti Reset fiksne vrednosti zamene ulja - reset of fixed oil-change interval QI1-4
11.6.2022 Ateca (5F) MQB (PQ37) 2017 -> 17 - Instrumenti Reset servisnog intervala QG
11.6.2022 Ateca (5F) MQB (PQ37) 2017 -> 17 - Instrumenti Kodiranje
11.6.2022 Ateca (5F) MQB (PQ37) 2017 -> 17 - Instrumenti Korekcija potrošnje goriva i pokazivača putne udaljenosti - podešavanje
11.6.2022 Ateca (5F) MQB (PQ37) 2017 -> 17 - Instrumenti Jezička verzija - podešavanje
11.6.2022 Ateca (5F) MQB (PQ37) 2017 -> 03 - Ektronika kočnica ABS Osnovno podešavanje ESP (G200; G202; G251)
11.6.2022 Ateca (5F) MQB (PQ37) 2017 -> 03 - Ektronika kočnica ABS Podešavanje senzora kočionog pritiska (G201)
11.6.2022 Ateca (5F) MQB (PQ37) 2017 -> 03 - Ektronika kočnica ABS Test funkcija - Stop svetlo opasnosti
11.6.2022 Ateca (5F) MQB (PQ37) 2017 -> 03 - Ektronika kočnica ABS Zamena kočionih obloga
11.6.2022 Ateca (5F) MQB (PQ37) 2017 -> 03 - Ektronika kočnica ABS Osnovno podešavanje - senzor poprečnog ubrzanja G200; senzor pritiska kočnica G201; senzor zaokrenutosti G202; senzor uzdužnog ubrzanja G251
 
« Previous 1 9 10 11 12 13 14 15 71 141 210 280 Next »