Date Model Adresa upravljačke jedinice ECU (npr. 01) Dijagnostička procedura
16.6.2022 Altea / Toledo (5P) A5 (PQ35) 2004 - 2015 76 - Parking pomoć Zvuk za potvrdu kad je uključen hod unazad
16.6.2022 Altea / Toledo (5P) A5 (PQ35) 2004 - 2015 76 - Parking pomoć Kodiranje
16.6.2022 Altea / Toledo (5P) A5 (PQ35) 2004 - 2015 76 - Parking pomoć Sigurnosni pristup
16.6.2022 Altea / Toledo (5P) A5 (PQ35) 2004 - 2015 15 - Vazdušni jastuk Vazdušni jastuk vozača - adaptacije
16.6.2022 Altea / Toledo (5P) A5 (PQ35) 2004 - 2015 15 - Vazdušni jastuk Vazdušni jastuk - suvozač - adaptacije
16.6.2022 Altea / Toledo (5P) A5 (PQ35) 2004 - 2015 15 - Vazdušni jastuk Bočni air-beg - vozačeva strana - adaptacije
16.6.2022 Altea / Toledo (5P) A5 (PQ35) 2004 - 2015 15 - Vazdušni jastuk Bočni air-beg - prednje suvozačko sedište - adaptacije
16.6.2022 Altea / Toledo (5P) A5 (PQ35) 2004 - 2015 15 - Vazdušni jastuk Air bag zavesa - vozačeva strana - adaptacije
16.6.2022 Altea / Toledo (5P) A5 (PQ35) 2004 - 2015 15 - Vazdušni jastuk Air bag zavesa - prednje suvozačko sedište - adaptacije
16.6.2022 Altea / Toledo (5P) A5 (PQ35) 2004 - 2015 15 - Vazdušni jastuk Pred-zatezač sigurnosnog pojasa - vozačeva strana - adaptacije
16.6.2022 Altea / Toledo (5P) A5 (PQ35) 2004 - 2015 15 - Vazdušni jastuk Pred-zatezač sigurnosnog pojasa - prednje suvozačko sedište - adaptacije
16.6.2022 Altea / Toledo (5P) A5 (PQ35) 2004 - 2015 15 - Vazdušni jastuk Isključenje baterije - adaptacije
16.6.2022 Altea / Toledo (5P) A5 (PQ35) 2004 - 2015 15 - Vazdušni jastuk Detekcija zauzetosti sedišta - adaptacije
16.6.2022 Altea / Toledo (5P) A5 (PQ35) 2004 - 2015 15 - Vazdušni jastuk Ključem kontrolisan prekidač deaktivacije air-bega - adaptacije
16.6.2022 Altea / Toledo (5P) A5 (PQ35) 2004 - 2015 15 - Vazdušni jastuk Resetovanje sistema zauzetosti sedišta
16.6.2022 Altea / Toledo (5P) A5 (PQ35) 2004 - 2015 17 - Instrumenti Jezička verzija - podešavanje
16.6.2022 Altea / Toledo (5P) A5 (PQ35) 2004 - 2015 17 - Instrumenti Korekcija potrošnje goriva i pokazivača putne udaljenosti - podešavanje
16.6.2022 Altea / Toledo (5P) A5 (PQ35) 2004 - 2015 17 - Instrumenti Kodiranje
16.6.2022 Altea / Toledo (5P) A5 (PQ35) 2004 - 2015 17 - Instrumenti Reset servisnog intervala QG
16.6.2022 Altea / Toledo (5P) A5 (PQ35) 2004 - 2015 17 - Instrumenti Reset fiksne vrednosti zamene ulja - reset of fixed oil-change interval QI1-4
 
« Previous 1 10 11 12 13 14 15 16 86 171 256 341 Next »