Date Model Adresa upravljačke jedinice ECU (npr. 01) Dijagnostička procedura
4.12.2022 Golf/Jetta 7 (MQB/PQ37) 2013 -> 01 - Tor Kontrola: senzor atmosferskog pritiska (F96)
4.12.2022 Golf/Jetta 7 (MQB/PQ37) 2013 -> 01 - Tor Test senzora temperature motora - izlaz iz hladnjaka (G83)
4.12.2022 Golf/Jetta 7 (MQB/PQ37) 2013 -> 01 - Tor Test senzora pozicije pedale gasa 1; 2 (G79; G185)
4.12.2022 Golf/Jetta 7 (MQB/PQ37) 2013 -> 01 - Tor Test senzora punjenja i atmosferskog pritiska (G31 G71 J623)
4.12.2022 Golf/Jetta 7 (MQB/PQ37) 2013 -> 01 - Tor Kontrola - pritisak goriva - senzor pritiska (G247)
4.12.2022 Golf/Jetta 7 (MQB/PQ37) 2013 -> 01 - Tor Pražnjenje rezervoara goriva II
4.12.2022 Golf/Jetta 7 (MQB/PQ37) 2013 -> 01 - Tor Odzračivanje sistema goriva varijanta II
4.12.2022 Golf/Jetta 7 (MQB/PQ37) 2013 -> 01 - Tor Pražnjenje rezervoara goriva
4.12.2022 Golf/Jetta 7 (MQB/PQ37) 2013 -> 01 - Tor Odzračivanje sistema goriva
4.12.2022 Golf/Jetta 7 (MQB/PQ37) 2013 -> 01 - Tor Test senzora pozicije pedale gasa 1; 2 (G79; G185)
4.12.2022 Golf/Jetta 7 (MQB/PQ37) 2013 -> 01 - Tor Test pritiska punjenja
4.12.2022 Golf/Jetta 7 (MQB/PQ37) 2013 -> 01 - Tor Test / aktivacija pumpe goriva i kontrolnog releja
4.12.2022 Golf/Jetta 7 (MQB/PQ37) 2013 -> 01 - Tor Test senzora punjenja i atmosferskog pritiska (G31)
4.12.2022 Audi A5 (F5) B9 (MLB Evo/PQ49) 2017 -> 01 - Tor Test senzora temperature motora - izlaz iz hladnjaka (G83)
4.12.2022 Audi A5 (F5) B9 (MLB Evo/PQ49) 2017 -> 01 - Tor Test senzora pozicije pedale gasa 1; 2 (G79; G185)
4.12.2022 Audi A5 (F5) B9 (MLB Evo/PQ49) 2017 -> 01 - Tor Kontrola - pritisak goriva - senzor pritiska (G247)
4.12.2022 Audi A5 (F5) B9 (MLB Evo/PQ49) 2017 -> 01 - Tor Pražnjenje rezervoara goriva II
4.12.2022 Audi A5 (F5) B9 (MLB Evo/PQ49) 2017 -> 01 - Tor Odzračivanje sistema goriva varijanta II
4.12.2022 Audi A5 (F5) B9 (MLB Evo/PQ49) 2017 -> 01 - Tor Pražnjenje rezervoara goriva
4.12.2022 Audi A5 (F5) B9 (MLB Evo/PQ49) 2017 -> 01 - Tor Odzračivanje sistema goriva