Date Model Adresa upravljačke jedinice ECU (npr. 01) Dijagnostička procedura
3.10.2022 Alhambra (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 01 - Tor Adaptacija ventila za ubrizgavanje nakon zamene
3.10.2022 Alhambra (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 01 - Tor Limit brzine definisan od korisnika
3.10.2022 Alhambra (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 01 - Tor Start/stop - aktivacija/deaktivacija
3.10.2022 Alhambra (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 01 - Tor Proveri nivo začepljenosti DPF filtera
3.10.2022 Alhambra (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 01 - Tor Kontrola: Redukciono sredstvo SCR - Efikasnost
3.10.2022 Alhambra (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 01 - Tor Kontrola - Doziranje redukcionog sredstva SCR AdBlue
3.10.2022 Alhambra (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 01 - Tor Identifikacija poruke o grešci AdBlue SCR instrument tabla
3.10.2022 Alhambra (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 01 - Tor Redukciono sredstvo SCR - AD-Blue - provera statusa
3.10.2022 Alhambra (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 01 - Tor Brisanje poruke o grešci SCR - AdBlue - instrument tabla
3.10.2022 Alhambra (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 01 - Tor Isprazniti sistem AdBlue SCR
3.10.2022 Alhambra (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 01 - Tor Proverite nepropusnost linija AdBlue - SCR
3.10.2022 Alhambra (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 01 - Tor Reset - Koristi SRC sistem za blokadu startera (anlasera) - AdBlue
3.10.2022 Alhambra (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 01 - Tor Kontrola - ventil kontrole pritiska punjenja (N75) CUUx varijanta 1
3.10.2022 Alhambra (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 01 - Tor Kontrola - protokomer CUUx
3.10.2022 Alhambra (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 01 - Tor Osnovno podešavanje - flapovi izduvnih gasova
3.10.2022 Alhambra (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 01 - Tor Kontrola - protokomer - test vožnja
3.10.2022 Alhambra (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 01 - Tor Test tempomata
3.10.2022 Alhambra (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 01 - Tor Adaptacija senzora diferencijalnog pritiska DPF-a
3.10.2022 Alhambra (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 01 - Tor Adaptacija ventila za ubrizgavanje nakon zamene CLHx;CNHx
3.10.2022 Alhambra (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 01 - Tor Proveri nivo začepljenosti DPF filtera CLHx;CNHx
 
« Previous 1 299 300 301 302 303 304 305 3740 7479 11217 14956 Next »