Date Model Adresa upravljačke jedinice ECU (npr. 01) Dijagnostička procedura
9.10.2022 T-Roc MQB (PQ27) 2017 - > 01 - Tor Kontrola - Senzor neutralnog/ler položaja (G701)
9.10.2022 T-Roc MQB (PQ27) 2017 - > 01 - Tor Kontrola - Jedinica za ocenjivanje (evaluaciju): Redukciono sredstvo (G698)
9.10.2022 T-Roc MQB (PQ27) 2017 - > 01 - Tor Kontrola - Senzor nivoa: Redukciono sredstvo (G697)
9.10.2022 T-Roc MQB (PQ27) 2017 - > 01 - Tor Kontrola - senzor temperature: Redukciono sredstvo AD-Blue (G685)
9.10.2022 T-Roc MQB (PQ27) 2017 - > 01 - Tor Test senzora temperature motora (G62)
9.10.2022 T-Roc MQB (PQ27) 2017 - > 01 - Tor Test senzora temperature usisanog vazduha (G42)
9.10.2022 T-Roc MQB (PQ27) 2017 - > 01 - Tor Test senzora punjenja i atmosferskog pritiska (G31)
9.10.2022 T-Roc MQB (PQ27) 2017 - > 01 - Tor Kontrola - EGR ventil 1 (GX5)
9.10.2022 T-Roc MQB (PQ27) 2017 - > 01 - Tor Kontrola - recirkulacija izduva - servo motor (V338)
9.10.2022 T-Roc MQB (PQ27) 2017 - > 01 - Tor Aktivacija - pumpa goriva (G6)
9.10.2022 T-Roc MQB (PQ27) 2017 - > 01 - Tor Pražnjenje rezervoara goriva
9.10.2022 T-Roc MQB (PQ27) 2017 - > 01 - Tor Test / aktivacija pumpe goriva i kontrolnog releja
9.10.2022 T-Roc MQB (PQ27) 2017 - > 01 - Tor Odzračivanje sistema goriva
9.10.2022 T-Roc MQB (PQ27) 2017 - > 01 - Tor Kontrola - pedala kvačila: Senzor pozicije (G476)
9.10.2022 T-Roc MQB (PQ27) 2017 - > 01 - Tor Test prekidača na pedalama (tempomat)
9.10.2022 T-Roc MQB (PQ27) 2017 - > 01 - Tor Osnovno podešavanje - adaptacije - kontrola: ventil gasa
9.10.2022 T-Roc MQB (PQ27) 2017 - > 01 - Tor Osnovno podešavanje - Senzor neutralnog/ler položaja (G701)
9.10.2022 T-Roc MQB (PQ27) 2017 - > 01 - Tor Osnovno podešavanje - turbopunjač
9.10.2022 T-Roc MQB (PQ27) 2017 - > 01 - Tor Osnovno podešavanje - EGR ventil 1 (GX5)
9.10.2022 T-Roc MQB (PQ27) 2017 - > 01 - Tor Ostvarivanje spremnosti