Date Model Adresa upravljačke jedinice ECU (npr. 01) Dijagnostička procedura
9.10.2022 Arteon (3H) (MQB/PQ48) 2017 -> 01 - Tor Osnovno podešavanje - flapovi izduvnih gasova
9.10.2022 Arteon (3H) (MQB/PQ48) 2017 -> 01 - Tor Merenje pritiska kompresije
9.10.2022 Arteon (3H) (MQB/PQ48) 2017 -> 01 - Tor Adaptacije: pritisak ulja za motor radi
9.10.2022 Arteon (3H) (MQB/PQ48) 2017 -> 01 - Tor Ostvarivanje spremnosti
9.10.2022 Arteon (3H) (MQB/PQ48) 2017 -> 01 - Tor Test senzora pozicije pedale gasa 1 (G79)
9.10.2022 Arteon (3H) (MQB/PQ48) 2017 -> 01 - Tor Test senzora punjenja i atmosferskog pritiska
9.10.2022 Arteon (3H) (MQB/PQ48) 2017 -> 01 - Tor Kontrola - ventil kontrole pritiska punjenja (N75)
9.10.2022 Arteon (3H) (MQB/PQ48) 2017 -> 01 - Tor Snížení Pritisaku v railu
9.10.2022 Arteon (3H) (MQB/PQ48) 2017 -> 01 - Tor VPražnjenje rezervoara goriva III
9.10.2022 Arteon (3H) (MQB/PQ48) 2017 -> 01 - Tor Odzračivanje sistema goriva varijanta III
9.10.2022 Arteon (3H) (MQB/PQ48) 2017 -> 01 - Tor Podešavanje - regulator pritiska - NEnamestielný servo motor (V465)
9.10.2022 Arteon (3H) (MQB/PQ48) 2017 -> 01 - Tor Kontrola: detekcija greške u sagorevanju
9.10.2022 Arteon (3H) (MQB/PQ48) 2017 -> 01 - Tor Kontrola: přestatusování vačkového hřídele - sací ventily
9.10.2022 Arteon (3H) (MQB/PQ48) 2017 -> 01 - Tor Kontrola: lambda kontrola
9.10.2022 Arteon (3H) (MQB/PQ48) 2017 -> 01 - Tor Kontrola: provetravanje tanka goriva
9.10.2022 Arteon (3H) (MQB/PQ48) 2017 -> 01 - Tor Kontrola: senzor temperature - temperatura ambijenta (G17)
9.10.2022 Arteon (3H) (MQB/PQ48) 2017 -> 01 - Tor Kontrola: ventil regulacije pritiska goriva (N276)
9.10.2022 Arteon (3H) (MQB/PQ48) 2017 -> 01 - Tor Kontrola: podešavanje ventila bregaste 1 (N205)
9.10.2022 Arteon (3H) (MQB/PQ48) 2017 -> 01 - Tor Kontrola: kontrola startera (anlasera) - relej 2 (J907)
9.10.2022 Arteon (3H) (MQB/PQ48) 2017 -> 01 - Tor Kontrola: kontrola startera (anlasera) - relej 1 (J906)