Date Model Adresa upravljačke jedinice ECU (npr. 01) Dijagnostička procedura
12.4.2024 A5 (8F) Cabrio B8 (MLB/PQ48) 2009 - 2013 01 - Tor Ostvarivanje spremnosti
12.4.2024 A5 (8F) Cabrio B8 (MLB/PQ48) 2009 - 2013 01 - Tor Pražnjenje rezervoara goriva II
12.4.2024 A5 (8F) Cabrio B8 (MLB/PQ48) 2009 - 2013 01 - Tor Pražnjenje rezervoara goriva
12.4.2024 A5 (8F) Cabrio B8 (MLB/PQ48) 2009 - 2013 01 - Tor Odzračivanje sistema goriva varijanta II
12.4.2024 A5 (8F) Cabrio B8 (MLB/PQ48) 2009 - 2013 01 - Tor Odzračivanje sistema goriva
12.4.2024 A5 (8F) Cabrio B8 (MLB/PQ48) 2009 - 2013 01 - Tor Nuliranje naučenih vrednosti
12.4.2024 A5 (8F) Cabrio B8 (MLB/PQ48) 2009 - 2013 01 - Tor Ostvarivanje spremnosti
12.4.2024 A5 (8F) Cabrio B8 (MLB/PQ48) 2009 - 2013 01 - Tor Pražnjenje rezervoara goriva
12.4.2024 A5 (8F) Cabrio B8 (MLB/PQ48) 2009 - 2013 01 - Tor Odzračivanje sistema goriva
12.4.2024 A5 (8F) Cabrio B8 (MLB/PQ48) 2009 - 2013 01 - Tor Brisanje adaptacionih vrednosti
12.4.2024 A5 (8F) Cabrio B8 (MLB/PQ48) 2009 - 2013 01 - Tor Test senzora pozicije pedale gasa 1; 2 (G79; G185)
12.4.2024 A5 (8F) Cabrio B8 (MLB/PQ48) 2009 - 2013 01 - Tor Test signala opterećenja alternatora
12.4.2024 A5 (8F) Cabrio B8 (MLB/PQ48) 2009 - 2013 01 - Tor Test pritiska punjenja
12.4.2024 A5 (8F) Cabrio B8 (MLB/PQ48) 2009 - 2013 01 - Tor Test / aktivacija pumpe goriva i kontrolnog releja
12.4.2024 A5 (8F) Cabrio B8 (MLB/PQ48) 2009 - 2013 01 - Tor Kontrola - ECU motora (J623) - snabdevanje naponom
12.4.2024 A5 (8F) Cabrio B8 (MLB/PQ48) 2009 - 2013 01 - Tor Kontrola - aktuator gasa
12.4.2024 A5 (8F) Cabrio B8 (MLB/PQ48) 2009 - 2013 01 - Tor Kontrola - brizgač 1-4 (N30;N31;N32;N33)
12.4.2024 A5 (8F) Cabrio B8 (MLB/PQ48) 2009 - 2013 01 - Tor Kontrola - pumpa goriva: kontrolna jedinica (J538)
12.4.2024 A5 (8F) Cabrio B8 (MLB/PQ48) 2009 - 2013 01 - Tor Kontrola - kontrola startera (anlasera) (J906)
12.4.2024 A5 (8F) Cabrio B8 (MLB/PQ48) 2009 - 2013 01 - Tor Test kontrolne jedinice ventilatora hladnjaka (J293)
 
« Previous 1 4 5 6 7 8 9 10 22799 45597 68394 91192 Next »