Date Model Adresa upravljačke jedinice ECU (npr. 01) Dijagnostička procedura
26.2.2024 Leon (1P) A5 (PQ35) 2006 - 2013 01 - Tor Kontrola - regulator pritiska - Senzor pozicije (G581)
26.2.2024 Leon (1P) A5 (PQ35) 2006 - 2013 01 - Tor Kontrola - ventil kontrole pritiska punjenja (N75) - varijanta 2
26.2.2024 Leon (1P) A5 (PQ35) 2006 - 2013 01 - Tor Kontrola - brizgač 1-4 (N30;N31;N32;N33)
26.2.2024 Leon (1P) A5 (PQ35) 2006 - 2013 01 - Tor Kontrola - kontrolno svetlo sistema: grejači (K29)
26.2.2024 Leon (1P) A5 (PQ35) 2006 - 2013 01 - Tor Kontrola - relej velike snage (J360)
26.2.2024 Leon (1P) A5 (PQ35) 2006 - 2013 01 - Tor Kontrola - relej male snage (J359)
26.2.2024 Leon (1P) A5 (PQ35) 2006 - 2013 01 - Tor Kontrola - ventil gasa: kontrolna jedinica (J338)
26.2.2024 Leon (1P) A5 (PQ35) 2006 - 2013 01 - Tor Kontrola - napon: priključak 30 (J317)
26.2.2024 Leon (1P) A5 (PQ35) 2006 - 2013 01 - Tor Test kontrolne jedinice ventilatora hladnjaka (J293)
26.2.2024 Leon (1P) A5 (PQ35) 2006 - 2013 01 - Tor Test jedinice pred-grejača (J179)
26.2.2024 Leon (1P) A5 (PQ35) 2006 - 2013 01 - Tor Test senzora temperature motora (G62)
26.2.2024 Leon (1P) A5 (PQ35) 2006 - 2013 01 - Tor Test senzora temperature usisanog vazduha (G42)
26.2.2024 Leon (1P) A5 (PQ35) 2006 - 2013 01 - Tor Test senzora punjenja i atmosferskog pritiska (G31)
26.2.2024 Leon (1P) A5 (PQ35) 2006 - 2013 01 - Tor Kontrola - EGR ventil 1 (GX5)
26.2.2024 Leon (1P) A5 (PQ35) 2006 - 2013 01 - Tor Kontrola - Zamenski ventil za hladnjak EGR-a, (recirkulacije izduvnih gasova)
26.2.2024 Leon (1P) A5 (PQ35) 2006 - 2013 01 - Tor Pražnjenje rezervoara goriva
26.2.2024 Leon (1P) A5 (PQ35) 2006 - 2013 01 - Tor Test / aktivacija pumpe goriva i kontrolnog releja
26.2.2024 Leon (1P) A5 (PQ35) 2006 - 2013 01 - Tor Odzračivanje sistema goriva
26.2.2024 Leon (1P) A5 (PQ35) 2006 - 2013 01 - Tor Osnovno podešavanje - adaptacije - kontrola: ventil gasa
26.2.2024 Leon (1P) A5 (PQ35) 2006 - 2013 01 - Tor Osnovno podešavanje - turbopunjač
 
« Previous 1 5 6 7 8 9 10 11 22693 45385 68076 90768 Next »