Date Model Adresa upravljačke jedinice ECU (npr. 01) Dijagnostička procedura
1.9.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 01 - Tor Pražnjenje rezervoara goriva II
1.9.2022 Superb 3 (NP) (MLB/PQ48) 2015 -> 01 - Tor Pražnjenje rezervoara goriva
1.9.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 01 - Tor Pražnjenje rezervoara goriva
1.9.2022 Superb 3 (NP) (MLB/PQ48) 2015 -> 01 - Tor Odzračivanje sistema goriva varijanta II
1.9.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 01 - Tor Odzračivanje sistema goriva varijanta II
1.9.2022 Superb 3 (NP) (MLB/PQ48) 2015 -> 01 - Tor Odzračivanje sistema goriva
1.9.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 01 - Tor Odzračivanje sistema goriva
1.9.2022 Superb 3 (NP) (MLB/PQ48) 2015 -> 01 - Tor Nuliranje naučenih vrednosti
1.9.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 01 - Tor Nuliranje naučenih vrednosti
1.9.2022 Superb 3 (NP) (MLB/PQ48) 2015 -> 01 - Tor Osnovno podešavanje - regulator pritiska
1.9.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 01 - Tor Osnovno podešavanje - regulator pritiska
1.9.2022 Superb 3 (NP) (MLB/PQ48) 2015 -> 01 - Tor Ostvarivanje spremnosti
1.9.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 01 - Tor Ostvarivanje spremnosti
1.9.2022 Superb 3 (NP) (MLB/PQ48) 2015 -> 01 - Tor Pražnjenje rezervoara goriva
1.9.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 01 - Tor Pražnjenje rezervoara goriva
1.9.2022 Superb 3 (NP) (MLB/PQ48) 2015 -> 01 - Tor Regulator pritiska - adaptacije
1.9.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 01 - Tor Regulator pritiska - adaptacije
1.9.2022 Superb 3 (NP) (MLB/PQ48) 2015 -> 01 - Tor Odzračivanje sistema goriva
1.9.2022 Passat B8 (MQB/PQ48) 01 - Tor Odzračivanje sistema goriva
1.9.2022 Superb 3 (NP) (MLB/PQ48) 2015 -> 01 - Tor Brisanje adaptacionih vrednosti