Date Model Adresa upravljačke jedinice ECU (npr. 01) Dijagnostička procedura
1.9.2022 Superb 2 (3T) B6/A6 (PQ46) 2008 - 2015 01 - Tor Adaptacija ventila za ubrizgavanje nakon zamene
1.9.2022 Superb 2 (3T) B6/A6 (PQ46) 2008 - 2015 01 - Tor Limit brzine definisan od korisnika
1.9.2022 Superb 2 (3T) B6/A6 (PQ46) 2008 - 2015 01 - Tor Proveri nivo začepljenosti DPF filtera - oil ash
1.9.2022 Superb 2 (3T) B6/A6 (PQ46) 2008 - 2015 01 - Tor Redukciono sredstvo SCR - AD-Blue - provera statusa
1.9.2022 Fabia 2 / Roomster (5J) A04 (PQ24) 2007-2015 01 - Tor Kontrola - ventil kontrole pritiska punjenja (N75) CUUx varijanta 1
1.9.2022 Fabia 2 / Roomster (5J) A04 (PQ24) 2007-2015 01 - Tor Osnovno podešavanje - flapovi izduvnih gasova
1.9.2022 Fabia 2 / Roomster (5J) A04 (PQ24) 2007-2015 01 - Tor Kontrola - protokomer - test vožnja
1.9.2022 Fabia 2 / Roomster (5J) A04 (PQ24) 2007-2015 01 - Tor Ostvarivanje spremnosti
1.9.2022 Fabia 2 / Roomster (5J) A04 (PQ24) 2007-2015 01 - Tor Nuliranje naučenih vrednosti - Adaptacija srednje vrednosti količine
1.9.2022 Fabia 2 / Roomster (5J) A04 (PQ24) 2007-2015 01 - Tor Test senzora punjenja i atmosferskog pritiska
1.9.2022 Fabia 2 / Roomster (5J) A04 (PQ24) 2007-2015 01 - Tor Test signala opterećenja alternatora
1.9.2022 Fabia 2 / Roomster (5J) A04 (PQ24) 2007-2015 01 - Tor Kontrola - ventil kontrole pritiska punjenja (N75)
1.9.2022 Fabia 2 / Roomster (5J) A04 (PQ24) 2007-2015 01 - Tor Kick-down - adaptacije
1.9.2022 Fabia 2 / Roomster (5J) A04 (PQ24) 2007-2015 01 - Tor Snížení Pritisaku v railu
1.9.2022 Fabia 2 / Roomster (5J) A04 (PQ24) 2007-2015 01 - Tor Podešavanje - regulator pritiska - NEnamestielný servo motor (V465)
1.9.2022 Fabia 2 / Roomster (5J) A04 (PQ24) 2007-2015 01 - Tor Kontrola: lambda kontrola
1.9.2022 Fabia 2 / Roomster (5J) A04 (PQ24) 2007-2015 01 - Tor Kontrola: provetravanje tanka goriva
1.9.2022 Fabia 2 / Roomster (5J) A04 (PQ24) 2007-2015 01 - Tor Kontrola: senzor temperature - temperatura ambijenta (G17)
1.9.2022 Fabia 2 / Roomster (5J) A04 (PQ24) 2007-2015 01 - Tor Kontrola: ventil regulacije pritiska goriva (N276)
1.9.2022 Fabia 2 / Roomster (5J) A04 (PQ24) 2007-2015 01 - Tor Podrazumevano podešavanje usisne klapne