Date Model Adresa upravljačke jedinice ECU (npr. 01) Dijagnostička procedura
7.10.2022 Ibiza (6J) A05 (PQ25) 2009 - 2017 01 - Tor Test senzora temperature goriva (G81)
7.10.2022 Ibiza (6J) A05 (PQ25) 2009 - 2017 01 - Tor Kontrola - protokomer - test vožnja
7.10.2022 Ibiza (6J) A05 (PQ25) 2009 - 2017 01 - Tor Test senzora temperature motora (G62)
7.10.2022 Ibiza (6J) A05 (PQ25) 2009 - 2017 01 - Tor Test senzora temperature usisanog vazduha (G42)
7.10.2022 Ibiza (6J) A05 (PQ25) 2009 - 2017 01 - Tor Test senzora punjenja i atmosferskog pritiska (G31)
7.10.2022 Ibiza (6J) A05 (PQ25) 2009 - 2017 01 - Tor Kontrola - EGR ventil 1 (GX5)
7.10.2022 Ibiza (6J) A05 (PQ25) 2009 - 2017 01 - Tor Kontrola - Zamenski ventil za hladnjak EGR-a, (recirkulacije izduvnih gasova)
7.10.2022 Ibiza (6J) A05 (PQ25) 2009 - 2017 01 - Tor Aktivacija - pumpa goriva (G6)
7.10.2022 Ibiza (6J) A05 (PQ25) 2009 - 2017 01 - Tor Osnovno podešavanje - adaptacije - kontrola: ventil gasa
7.10.2022 Ibiza (6J) A05 (PQ25) 2009 - 2017 01 - Tor Osnovno podešavanje - turbopunjač
7.10.2022 Ibiza (6J) A05 (PQ25) 2009 - 2017 01 - Tor Osnovno podešavanje - EGR ventil 1 (GX5)
7.10.2022 Ibiza (6J) A05 (PQ25) 2009 - 2017 01 - Tor Ostvarivanje spremnosti
7.10.2022 Ibiza (6J) A05 (PQ25) 2009 - 2017 01 - Tor Automatska test procedura
7.10.2022 Ibiza (6J) A05 (PQ25) 2009 - 2017 01 - Tor Nuliranje naučenih vrednosti - Adaptacija srednje vrednosti količine
7.10.2022 Ibiza (6J) A05 (PQ25) 2009 - 2017 01 - Tor Nuliranje naučenih vrednosti - lambda senzor(i)
7.10.2022 Ibiza (6J) A05 (PQ25) 2009 - 2017 01 - Tor Nuliranje naučenih vrednosti DPF - Ako je zamenjeno: ECU motora/DPF
7.10.2022 Ibiza (6J) A05 (PQ25) 2009 - 2017 01 - Tor Nuliranje naučenih vrednosti DPF - Ako je zamenjeno: senzor razlike pritiska (G505)
7.10.2022 Ibiza (6J) A05 (PQ25) 2009 - 2017 01 - Tor Nuliranje naučenih vrednosti DPF - Ako je zamenjeno: DPF
7.10.2022 Ibiza (6J) A05 (PQ25) 2009 - 2017 01 - Tor Limit brzine definisan od korisnika
7.10.2022 Leon (5F) MQB (PQ37) 2013 -> 01 - Tor Osnovno podešavanje - flapovi izduvnih gasova