Date Model Adresa upravljačke jedinice ECU (npr. 01) Dijagnostička procedura
6.10.2022 Sharan (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 01 - Tor Nuliranje naučenih vrednosti - Adaptacija srednje vrednosti količine
6.10.2022 Sharan (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 01 - Tor Nuliranje naučenih vrednosti - lambda senzor(i)
6.10.2022 Sharan (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 01 - Tor Nuliranje naučenih vrednosti DPF - Ako je zamenjeno: ECU motora/DPF
6.10.2022 Sharan (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 01 - Tor Nuliranje naučenih vrednosti DPF - Ako je zamenjeno: senzor razlike pritiska (G505)
6.10.2022 Sharan (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 01 - Tor Nuliranje naučenih vrednosti DPF - Ako je zamenjeno: DPF
6.10.2022 Sharan (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 01 - Tor Brizgač: korektivna vrednost - kontrola
6.10.2022 Sharan (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 01 - Tor Adaptacija ventila za ubrizgavanje nakon zamene
6.10.2022 Sharan (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 01 - Tor Limit brzine definisan od korisnika
6.10.2022 Sharan (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 01 - Tor Start/stop - aktivacija/deaktivacija
6.10.2022 Sharan (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 01 - Tor Proveri nivo začepljenosti DPF filtera - oil ash
6.10.2022 Sharan (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 01 - Tor Kontrola: Redukciono sredstvo SCR - Efikasnost
6.10.2022 Sharan (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 01 - Tor Kontrola - Doziranje redukcionog sredstva SCR AdBlue
6.10.2022 Sharan (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 01 - Tor Identifikacija poruke o grešci AdBlue SCR instrument tabla
6.10.2022 Sharan (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 01 - Tor Redukciono sredstvo SCR - AD-Blue - provera statusa
6.10.2022 Sharan (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 01 - Tor Brisanje poruke o grešci SCR - AdBlue - instrument tabla
6.10.2022 Sharan (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 01 - Tor Isprazniti sistem AdBlue SCR
6.10.2022 Sharan (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 01 - Tor Proverite nepropusnost linija AdBlue - SCR
6.10.2022 Sharan (7N) A5 (PQ46) 2010 - 2020 01 - Tor Reset - Koristi SRC sistem za blokadu startera (anlasera) - AdBlue
6.10.2022 Superb 3 (NP) (MLB/PQ48) 2015 -> 15 - Vazdušni jastuk Resetovanje sistema zauzetosti sedišta
6.10.2022 Superb 3 (NP) (MLB/PQ48) 2015 -> 15 - Vazdušni jastuk Ključem kontrolisan prekidač deaktivacije air-bega - adaptacije