Date Model Adresa upravljačke jedinice ECU (npr. 01) Dijagnostička procedura
6.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Tor Test senzora diferencijalnog pritiska DPF-a 1 (G505) CAYB
6.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Tor Test senzora diferencijalnog pritiska DPF-a 1 (G450)
6.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Tor Test senzora pozicije pedale gasa 2 (G185)
6.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Tor Test senzora pozicije pedale gasa 1 (G79)
6.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Tor Test senzora punjenja i atmosferskog pritiska
6.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Tor Test senzora mase vazduha - MAF (protokomera) (G70)
6.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Tor Test signala opterećenja alternatora
6.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Tor Test pritiska punjenja
6.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Tor Merenje pritiska kompresije
6.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Tor Kontrola - ventil kontrole pritiska punjenja (N75)
6.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Tor Kontrola - pritisak goriva - senzor pritiska (G247)
6.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Tor Kontrola - pritisak goriva - senzor pritiska (G247) CAYA
6.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Tor Kontrola - pritisak goriva - senzor pritiska (G247) - opšti
6.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Tor Kontrola - protokomer - test vožnja CAYD; CAYE
6.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Tor Kontrola - stabilizacija lera
6.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Tor Kontrola - kontrolno svetlo sistema: DPF (K231)
6.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Tor Kontrola - Svetlosni indikator emisije (K83)
6.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Tor Kontrola - ventil regulacije pritiska goriva (N276) CAYA
6.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Tor Kontrola - ventil regulacije pritiska goriva (N276)
6.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Tor Aktivacija - pumpa goriva (G6)