Date Model Adresa upravljačke jedinice ECU (npr. 01) Dijagnostička procedura
7.10.2022 Leon (5F) MQB (PQ37) 2013 -> 01 - Tor Test tempomata
7.10.2022 Leon (5F) MQB (PQ37) 2013 -> 01 - Tor Adaptacije: pritisak ulja za motor radi
7.10.2022 Leon (5F) MQB (PQ37) 2013 -> 01 - Tor Ostvarivanje spremnosti
7.10.2022 Leon (5F) MQB (PQ37) 2013 -> 01 - Tor Test senzora punjenja i atmosferskog pritiska
7.10.2022 Leon (5F) MQB (PQ37) 2013 -> 01 - Tor Snížení Pritisaku v railu
7.10.2022 Leon (5F) MQB (PQ37) 2013 -> 01 - Tor Hladnjak - žaluzie: adaptacije
7.10.2022 Leon (5F) MQB (PQ37) 2013 -> 01 - Tor VPražnjenje rezervoara goriva III
7.10.2022 Leon (5F) MQB (PQ37) 2013 -> 01 - Tor Odzračivanje sistema goriva varijanta III
7.10.2022 Leon (5F) MQB (PQ37) 2013 -> 01 - Tor Podešavanje - regulator pritiska - NEnamestielný servo motor (V465)
7.10.2022 Leon (5F) MQB (PQ37) 2013 -> 01 - Tor Podešavanje - regulator pritiska - namestielný servo motor (V465)
7.10.2022 Leon (5F) MQB (PQ37) 2013 -> 01 - Tor Kontrola: detekcija greške u sagorevanju
7.10.2022 Leon (5F) MQB (PQ37) 2013 -> 01 - Tor Kontrola: přestatusování vačkového hřídele - sací ventily
7.10.2022 Leon (5F) MQB (PQ37) 2013 -> 01 - Tor Kontrola: lambda kontrola
7.10.2022 Leon (5F) MQB (PQ37) 2013 -> 01 - Tor Kontrola: provetravanje tanka goriva
7.10.2022 Leon (5F) MQB (PQ37) 2013 -> 01 - Tor Kontrola: senzor temperature - temperatura ambijenta (G17)
7.10.2022 Leon (5F) MQB (PQ37) 2013 -> 01 - Tor Kontrola: čerpadlo chlazení plnícího vzduchu (V188)
7.10.2022 Leon (5F) MQB (PQ37) 2013 -> 01 - Tor Kontrola: ventil regulacije pritiska goriva (N276)
7.10.2022 Leon (5F) MQB (PQ37) 2013 -> 01 - Tor Kontrola: podešavanje ventila bregaste 1 (N205)
7.10.2022 Leon (5F) MQB (PQ37) 2013 -> 01 - Tor Kontrola: pumpa goriva - kontrolna jedinica (J538)
7.10.2022 Leon (5F) MQB (PQ37) 2013 -> 01 - Tor Kontrola: kontrola startera (anlasera) - relej 2 (J907)