Date Model Adresa upravljačke jedinice ECU (npr. 01) Dijagnostička procedura
6.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Tor Adaptacija ventila za ubrizgavanje nakon zamene CLHx;CNHx
6.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Tor Proveri nivo začepljenosti DPF filtera - oil ash CLHx;CNHx
6.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Tor Ostvarivanje spremnosti
6.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Tor Nuliranje naučenih vrednosti - Jedinica merenja količine - upravljački ventil
6.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Tor Nuliranje naučenih vrednosti - Adaptacija srednje vrednosti količine
6.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Tor Turbopunjač - zameni (adaptacije)
6.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Tor Regeneracija DPF-a CAYB
6.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Tor Regeneracija DPF-a
6.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Tor Regeneracija DPF-a - kad je vozilo parkirano
6.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Tor Adaptacija ventila za ubrizgavanje nakon zamene
6.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Tor Adaptacija senzora diferencijalnog pritiska DPF-a
6.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Tor Odzračivanje sistema goriva - varijanta 2
6.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Tor Resetovanje začepljenja DPF-a
6.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Tor Adaptacija odstupanja od minimalnog broja brizgaljki/dizni
6.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Tor Podešavanje - regulator pritiska - senzor geometrije turbo lopatica
6.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Tor Test tempomata
6.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Tor Proveri nivo začepljenosti DPF filtera
6.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Tor Test senozra temperature izduvnih gasova 1; 3 (G235; G495; 648)
6.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Tor Test senzora temperature motora - izlaz iz hladnjaka (G83) CAYB
6.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Tor Test senzora temperature motora - izlaz iz hladnjaka (G83)