Date Model Adresa upravljačke jedinice ECU (npr. 01) Dijagnostička procedura
6.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Tor Kontrola - relej velike snage (J360)
6.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Tor Kontrola - relej male snage (J359)
6.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Tor Kontrola - ventil gasa: kontrolna jedinica (J338)
6.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Tor Kontrola - napon: priključak 30 (J317)
6.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Tor Test kontrolne jedinice ventilatora hladnjaka (J293)
6.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Tor Test jedinice pred-grejača (J179)
6.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Tor Test senzora diferencijalnog pritiska DPF-a 1 (G505)
6.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Tor Kontrola - pritisak goriva - senzor pritiska (G247)
6.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Tor Test senozra temperature izduvnih gasova 1;3;4 (G235; G495;G648)
6.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Tor Test senzora temperature motora - izlaz iz hladnjaka (G83)
6.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Tor Test senzora temperature goriva (G81)
6.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Tor Kontrola - protokomer - test vožnja
6.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Tor Test senzora temperature motora (G62)
6.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Tor Test senzora temperature usisanog vazduha (G42)
6.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Tor Test senzora punjenja i atmosferskog pritiska (G31)
6.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Tor Kontrola - EGR ventil 1 (GX5)
6.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Tor Kontrola - Zamenski ventil za hladnjak EGR-a, (recirkulacije izduvnih gasova)
6.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Tor Pražnjenje rezervoara goriva
6.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Tor Test / aktivacija pumpe goriva i kontrolnog releja
6.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Tor Odzračivanje sistema goriva