Date Model Adresa upravljačke jedinice ECU (npr. 01) Dijagnostička procedura
6.10.2022 Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 01 - Tor Pražnjenje rezervoara goriva
6.10.2022 Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 01 - Tor Odzračivanje sistema goriva
6.10.2022 Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 01 - Tor Test prekidača na pedalama (tempomat)
6.10.2022 Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 01 - Tor Test senzora temperature goriva (G81)
6.10.2022 Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 01 - Tor Test senzora pozicije pedale gasa 2 - napon (G185)
6.10.2022 Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 01 - Tor Test senzora pozicije pedale gasa 1; 2 (G79; G185)
6.10.2022 Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 01 - Tor Test senzora pozicije pedale gasa 1 - napon (G79)
6.10.2022 Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 01 - Tor Test signala opterećenja alternatora
6.10.2022 Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 01 - Tor Test pritiska punjenja
6.10.2022 Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 01 - Tor Test / aktivacija pumpe goriva i kontrolnog releja
6.10.2022 Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 01 - Tor Kontrola - ventil kontrole pritiska punjenja (N75)
6.10.2022 Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 01 - Tor Kontrola - Ventil za doziranje goriva (N290)
6.10.2022 Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 01 - Tor Kontrola - ECU motora (J623) - snabdevanje naponom
6.10.2022 Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 01 - Tor Kontrola - regulator pritiska - Senzor pozicije (G581)
6.10.2022 Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 01 - Tor Kontrola - ventil regulacije pritiska goriva (N276)
6.10.2022 Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 01 - Tor Kontrola - Ventil za doziranje goriva (N290)
6.10.2022 Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 01 - Tor Kontrola - ventil regulacije pritiska goriva (N276)
6.10.2022 Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 01 - Tor Kontrola - ventil kontrole pritiska punjenja (N75) - varijanta 2
6.10.2022 Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 01 - Tor Kontrola - brizgač 1-4 (N30;N31;N32;N33)
6.10.2022 Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 01 - Tor Kontrola - kontrolno svetlo sistema: grejači (K29)