Date Model Adresa upravljačke jedinice ECU (npr. 01) Dijagnostička procedura
7.10.2022 Leon (5F) MQB (PQ37) 2013 -> 01 - Tor Test / aktivacija pumpe goriva i kontrolnog releja
7.10.2022 Leon (5F) MQB (PQ37) 2013 -> 01 - Tor Kontrola - ECU motora (J623) - snabdevanje naponom
7.10.2022 Leon (5F) MQB (PQ37) 2013 -> 01 - Tor Kontrola - aktuator gasa
7.10.2022 Leon (5F) MQB (PQ37) 2013 -> 01 - Tor Kontrola - brizgač 1-4 (N30;N31;N32;N33)
7.10.2022 Leon (5F) MQB (PQ37) 2013 -> 01 - Tor Kontrola - pumpa goriva: kontrolna jedinica (J538)
7.10.2022 Leon (5F) MQB (PQ37) 2013 -> 01 - Tor Kontrola - kontrola startera (anlasera) (J906)
7.10.2022 Leon (5F) MQB (PQ37) 2013 -> 01 - Tor Test kontrolne jedinice ventilatora hladnjaka (J293)
7.10.2022 Leon (5F) MQB (PQ37) 2013 -> 01 - Tor Kontrola - Senzor neutralnog/ler položaja (G701)
7.10.2022 Leon (5F) MQB (PQ37) 2013 -> 01 - Tor Test senzora temperature motora - izlaz iz hladnjaka (G83)
7.10.2022 Leon (5F) MQB (PQ37) 2013 -> 01 - Tor Test senzora temperature goriva (G81)
7.10.2022 Leon (5F) MQB (PQ37) 2013 -> 01 - Tor Test senzora temperature motora (G62)
7.10.2022 Leon (5F) MQB (PQ37) 2013 -> 01 - Tor Test senzora temperature usisanog vazduha (G42)
7.10.2022 Leon (5F) MQB (PQ37) 2013 -> 01 - Tor Test senzora punjenja i atmosferskog pritiska (G31)
7.10.2022 Leon (5F) MQB (PQ37) 2013 -> 01 - Tor Aktivacija - pumpa goriva (G6)
7.10.2022 Leon (5F) MQB (PQ37) 2013 -> 01 - Tor Test senzora pozicije pedale gasa 1;2 (G79); (G185)
7.10.2022 Leon (5F) MQB (PQ37) 2013 -> 01 - Tor Kontrola - pedala kvačila: Senzor pozicije (G476)
7.10.2022 Leon (5F) MQB (PQ37) 2013 -> 01 - Tor Test prekidača na pedalama (tempomat)
7.10.2022 Leon (5F) MQB (PQ37) 2013 -> 01 - Tor Osnovno podešavanje - adaptacije - kontrola: ventil gasa
7.10.2022 Leon (5F) MQB (PQ37) 2013 -> 01 - Tor Osnovno podešavanje - Senzor neutralnog/ler položaja (G701)
7.10.2022 Leon (5F) MQB (PQ37) 2013 -> 01 - Tor Ostvarivanje spremnosti